Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt og uavhengig organ som gir tips og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole. Vi er for tiden på jakt etter en erfaren rådgiver til sekretariatet som skal bistå utvalget, og bidra til at utvalget styrker sin stilling i samarbeidet mellom hjem og skole. Arbeidet vil bestå i å gi utvalget god faglig og administrativ støtte i arbeidet for å ivareta sitt mandat, samt gi råd til foreldre og ansatte i skolen.

Sekretariatet flyttet fra Oslo og til Bø i Vestfold og Telemark høsten 2018. Flere av våre Oslo-baserte medarbeidere har sagt opp sine stillinger, og det er altså ledig en 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver i FUG fra januar 2021.Søknadsfrist er 24. september 2020. 

Kvalifikasjonskrav

 

 • Høyere pedagogisk utdanning, gjerne på masternivå, eller annen relevant utdanning.
 • Meget god kunnskap om utdanningssektoren og -lovverket 
 • God kjennskap til og erfaring med grunnopplæringen fra 1. trinn til og med 1. året på vgs.
 • God samfunns- og systemforståelse
 • Erfaring med rådgiving og samarbeid mellom hjem og skole
 • Erfaring med prosjekt- og prosessarbeid
 • Erfaring med saksbehandling og utredningskompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse

Dette innebærer jobben

 

 • Avgi høringsuttalelser i aktuelle saker
 • Forberede utvalgsmøtene med bl.a. å lage saksframstilling og forberede saker
 • Samarbeide med andre organisasjoner i sektoren
 • Rådgivnings- og informasjonsvirksomhet til foreldre og ansatte i grunnopplæringen
 • Kurs, foredrags- og prosjektarbeid
 • Utarbeidelse av digitalt fagmateriell
 • Utarbeide fagtekster for utvalgets hjemmeside
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med ekstern møtevirksomhet og deltakelse på eksterne oppdrag.

Dine personlige egenskaper

 • Den vi søker jobber systematisk og effektivt.
 • Du har god måloppnåelse og kan dokumentere resultater.
 • Du har evne til strategisk og analytisk tilnærming.
 • Du har gode samarbeidsevner og evne til relasjonsbygging, og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

 

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 •  Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø  
 • Lønn i stillingskode 1434 (rådgiver) eller 1364 (seniorrådgiver) avhengig av kompetanse, i hht Hovedtariffavtalen i Staten lønnstrinn 64 - 75 (573 100,- - 704 900,-). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA- bedrift
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden.

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med kontorsjef Marianne Dahlseng, marianne.dahlseng@fug.no, tlf. 95917691.

SØK HER