Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Gi rom for lesing

Lesing er en grunnleggende ferdighet som skal utvikles gjennom hele skoletiden. Elevene på ungdomstrinnet trenger støtte fra foresatte for å vedlikeholde og videreutvikle leseferdighet.

Finn ut hva barnet ditt er mest interessert i når dere velger bøker. Det kan være genre eller temaer.

I diskusjonen om hvorfor norske jenter ligger nesten er år foran gutter i leseferdigheter, (PISA 2013), har en rekke tiltak vært foreslått. Det å lese tegneserier eller faktabøker kan være grep som får flere gutter leseinteressert.  

FUG, Lesesenteret (Universitetet i Stavanger) og Utdanningsdirektoratet har laget et nettbasert opplegg for lærere og foreldre slik at de kan støtte og motivere ungdommene.

Opplegget består av to komponenter:

  • En PowerPoint-presentasjon til bruk på et av de første foreldremøtene på ungdomstrinnet
  • En samtaleguide om lesing til bruk på konferansetimer
PowerPoint-presentasjonen består av sju lysark. Sentrale tema er lesestoff og hvor en kan finne det, hva som kreves for å bruke lesing som redskap i egen læring, lekselesing og hva som kan gjøres hvis lesing blir vanskelig.
Til hvert bilde følger det med et notatark for lærere med kommentarer og forslag til aktuelle samtaletema og problemstillinger. Notatsidene er lagret som eget word-dokument.
I presentasjonen kan siste ark printes ut og kopieres som en huskeliste til foreldrene.
 
Samtaleguiden er en støtte for åpne samtaler mellom lærer, elev og foreldre. Den retter oppmerksomheten mot lesevaner og mot aktiviteter som er hensiktsmessige før, under og etter lesing av fagtekst. Å utvikle funksjonell leseferdighet er et sentralt mål i læreplanen. Samtaleguiden kan fungere som støtte for samtaler mellom hjem og skole om underveisvurdering av måloppnåelse (jf. Prinsipper for opplæringen i Kunnskapsløftet).
Samtaleguiden er i Wordformat, slik at lærere kan stryke, legge til og lage større rubrikker der avtaler kan skrives inn.

Samtaleguiden er i to versjoner, en for lærere med forslag til oppfølgingsspørsmål og en for foreldre og elever.
Alt dette ligger nedlastbart til høyre.