FUGs materiell

Tegnspråkbrosjyre, bilde av forsiden

Har du et barn som bruker eller vil lære tegnspråk på skolen?
Norsk tegnspråk er det eldste og største minoritetsspråket i Norge og er en del av det norske språkmangfoldet. I nesten hele Europa er nå tegnspråkene anerkjent som egne og fullverdige språk. Mange barn har nytte og glede av tegnspråk. Mest opplagt gjelder det de som har nedsatt hørsel, men også barn med forsinket språkutvikling eller med et annet morsmål enn norsk har god nytte av å ha tilgang på tegn eller tegnspråk. Dette kan du lære mer om i denne brosjyren.
20 sider, A5, PDF

Har du et barn som bruker eller vil lære tegnspråk på skolen? (bokmål)
Har du et barn som bruker eller vil lære tegnspråk på skolen? (nynorsk)

Bilde av FUGs foreldreplakat om inkludering på bokmål

Foreldreplakat om inkludering
Alle elever har rett til et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Som forelder kan du bidra til et inkluderende skolemiljø for barna. På denne plakaten har FUG samlet noen tips om hva du kan gjøre for å forebygge og hindre mobbing.
1 side, A4, PDF

Foreldreplakat om inkludering (bokmål)
Foreldreplakat om inkludering (nynorsk)
Foreldreplakat om inkludering (nordsamisk)

Med spent forventning... Brosjyre om overgangen fra barnehage til skole, bilde av forsiden

Med spent forventning...
Det er litt av en overgang for mange når trygge år i barnehagen skal byttes ut med en helt ny tilværelse på skolen. Til hjelp for alle involverte har Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Utdanningsforbundet laget en brosjyre om overgangen.
8 sider, A5, PDF

Med spent forventning... (bokmål)
Med spent forventning... (nynorsk)

Bilde av ei mor med to sønner på forsiden av ABC for foreldrekontakter, hele publikasjonen kan lastes ned

ABC for foreldrekontakter
Hva innebærer det egentlig å være foreldrekontakt?
Her finner du tips og ideer, enten du er nyvalgt eller veteran.
12 sider, A4, PDF

ABC for foreldrekontakter (bokmål)
ABC for foreldrekontaktar (nynorsk)
Gulahallanváhnemiid ABC (davvisámegiella)

Bilde av en guttunge på en lekeplass på forsiden av Medlem av FAU, hele publikasjonen kan lastes ned

Medlem av FAU
Heftet er kortfattet og har mange konkrete eksempler på hva FAU gjør, hvordan et FAU jobber, hvem som er medlemmer av FAU og hvordan FAU velges.
11 sider, A4, PDF

Medlem av FAU (bokmål) 2. utgave 2012
Medlem av FAU (nynorsk) 2. utgåve 2012
VBL miellahttu (davvisámegiella) 2. preanttus 2012

Bilde av en ung gutt med skateboard fra forsiden til Medlem av Driftsstyret, hele publikasjonen kan lastes ned

Medlem av driftsstyret
Mange lurer på hva det innebærer å være medlem av et driftsstyre. Dette heftet er ment som en hjelp for foreldre/foresatte som velges inn i driftsstyret på skolen.
13 sider, A4, PDF
 
Medlem av driftsstyret (bokmål)
Medlem av driftsstyre (nynorsk)
Doaibmastivrra miellahttu (davvisámegiella)

Bilde av en far og en datter på forsiden av heftet: Medlem av samarbeidsutvalget

Medlem av skolens samarbeidsutvalg (SU)
Dette heftet gir bakgrunn og tips til hva arbeidet i samarbeidsutvalget innebærer (SU), hensikten med arbeidet, forslag til oppgaver, rutiner og måter å jobbe på.
17 sider, A4, PDF

Medlem av skolens samarbeidsutvalg (bokmål) 2. utgave 2012
Medlem av skulen sitt samarbeidsutval (nynorsk) 2. utgåve 2012
Skuvlla ovttasbargolávdegotti miellahttun (davvisámegiella) 2. preanttus 2012

Bilde av ei jente med en fotball på forsiden av Kommunale foreldreutvalg, hele publikasjonen kan lastes ned

Kommunale foreldreutvalg (KFU)
Dette heftet gir råd og veiledning til foreldre som ønsker å opprette foreldreutvalg på kommunalt nivå.
9 sider, A4, PDF

Kommunale foreldreutvalg (bokmål) 2. utgave 2012
Kommunale foreldreutval (nynorsk) 2. utgåve 2012
Gieldda váhnenlávdegoddi (davvisámegiella) 2. preanttus 2012

Bilde av en alvorlig ung jente på forsiden av Stopp mobbing-gode råd til foreldre, hele publikasjonen kan lastes ned

Stopp mobbing - gode råd til foreldre
Dette er et hefte med gode råd til foreldre som ønsker å bidra til å forhindre mobbing.
10 sider, A4, PDF

Stopp mobbing! (bokmål)
Stopp mobbing! (nynorsk)
Bisset givssideami! (davvisámegiella)

Bilde av en glad gutt som viser fram mattelekser på forsiden av Foreldre teller! om foreldre kan hjelpe barna med matematikk Foreldre teller!
Kan vi hjelpe barna våre med matematikken?
10 sider, A4, PDF
 
Foreldre teller! (bokmål)
Foreldre tel! (nynorsk)
Váhnemat rehkenastet! (davvisámegiella)

Bilde av ei jente som sitter på fanget til sin mor og de to leser ei bok. Dette er forsiden av Gi rom for lesing hjemme med råd og ideer til foreldre med barn på først trinn.

Gi rom for lesing hjemme
Les med barna! Her er nyttige tips til dere som har barn på 1. trinn. Heftet er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom FUG, Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet.
4 sider, A4, PDF

Gi rom for lesing hjemme (bokmål)
Gi rom for lesing heime (nynorsk)
Asttalohkat ruovttus (davvisámegiella)

Bilde av ei jente som ligger i gresset og leser ei bok. Dette er forsiden av Fortsatt rom for lesing hjemme med råd og ideer til foreldre med barn på 5. - 7. trinn.

Fortsatt rom for lesing hjemme
Heftet tar for seg hvordan foreldre kan hjelpe barna å videreutvikle leseferdigheten når de har lært å lese. Tips og ideer til foreldre med barn på 5. - 7. trinn. Heftet er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom FUG, Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet.
6 sider, A4, PDF

Fortsatt rom for lesing hjemme (bokmål)
Framleis rom for lesing heime (nynorsk) 
Astta ain lohkat ruovttus (davvisámegiella)

Bilde av en gutt og en mann som sitter ved et bord med ei bok oppslått. Forsiden til heftet Samtaleguide til bruk i utviklingssamtalen på 8.trinn

Samtaleguide om lesing
Til bruk for utviklingssamtalen på 8. trinn.
9 sider, A4, PDF

Samtaleguide om lesing (bokmål)
Samtaleguide om lesing (nynorsk)
Ságastallanbagadus lohkama birra (davvisámegiella)

Bilde av to kvinner ved et bord med en bærbar PC på. Dette er forsiden av heftet Tid for samtale. Hjem og skole sammen om elevenes læring og utvikling

Tid for samtale
Dette heftet gir forslag til hvordan konferansetimen kan forberedes,og gjennomføres og hva den kan handle om. Heftet skal inspirere foreldre/foresatte og lærere til å lage gode rammer for samtalen og samarbeidet rundt eleven.
10 sider, A4, PDF

Tid for samtale (bokmål) 2. utgave 2012
Tid for samtale (nynorsk) 2. utgåve 2012
Ságastallanáigi (davvisámegiella) 2. preanttus 2012

 Bilde av en gutt med en far som står bak han. Forsidebilde til heftet Foreldremøter Foreldremøter
Alle foreldre ønsker en positiv utvikling for barna sine, og skolen er en av de viktigste medspillerne vi har for å oppnå dette. Foreldre er viktige for barnas læring, og barn som får hjelp og støtte hjemme har større muligheter for å gjøre det bra på skolen.
7 sider, A4, PDF

Foreldremøter (bokmål) 2. utgave 2012
Foreldremøte (nynorsk) 2. utgåve 2012
Váhnenčoahkkimat (davvisámegiella) 2. preanttus 2012

Bilde av foreldreplakaten, en A4-side som kan lastes ned Foreldreplakaten
Foreldreplakaten viser gjennom ti enkle og korte utsagn hvor viktige foreldre er for sine barns læring. Utgangspunktet er forskning om hjem skole samarbeid og foreldres rolle i barns læring.
1 side, A4, PDF

Foreldreplakaten (bokmål)
Foreldreplakaten (nynorsk)
Foreldreplakaten (davvisámegiella)

Velkommen til skolen, 1. trinn 2014 og 2015 (nynorsk).jpgBilde av informasjonsarket til SKAP dialog 8.trinn

SKAP dialog materiellet, "Velkommen til skolen"
SKAP dialog er en kampanje fra FUG for å styrke samarbeidet mellom hjem og skole. Dialog og samarbeid kommer elevenes trivsel og læring til gode. Materiellet er oversatt til flere språk, det finnes under Materiell på andre språk.

Kontaktboka er en del av kampanjen, den promoteres i denne utsendingen. Vi sender ikke ut kontaktboka automatisk til skolene, men skolene kan bestille den gratis hos FUG. Det er opp til den enkelte skole om de ønsker å dele ut materiellet før eller etter sommerferien, og om de ønsker å bruke kontaktboka.

SKAP dialog-utsendelsen inneholder arket ''Velkommen til skolen'', et brev til FAU-leder og rektor, et brev til kontaktlærer på 1. trinn, samt ''Læringsplakaten'' og en liten plakat om ''FUG 40 år''.

Dersom skolen har fått for få eksemplarer i forhold til elever på 1. trinn, kan skolen bestille flere ved å sende en e-post til  bestilling@fug.no. Husk å oppgi skolens navn, adresse, antall og om dere bruker bokmål, nynorsk eller nordsamisk. Dette gjelder også dersom skolen ønsker å ta i bruk kontaktboka.

Materiell for 8. trinn kan kontaktlærerne bestille hos SubjectAid.no.

Bilde av forsiden til Kontaktboka

Kontaktbok mellom hjem og skole
Kontaktboka kan være et redskap i den jevnlige informasjonen og dialogen mellom hjem og skole. Både eleven, foreldrene og læreren kan skrive i boka. Den er laget for å brukes på 1. trinn.

Kontaktboka er en del av FUGs kampanje SKAP dialog, og blir promotert i vår utsending i mai til alle skoler med elever på 1. trinn. Det er opp til den enkelte skole om de ønsker å dele ut materiellet før eller etter sommerferien, og om de ønsker å bruke kontaktboka. 

Kontaktboka er ikke til nedlastning. Vi sender ikke lenger ut kontaktboka automatisk til skolene, men skolene kan bestille den gratis hos oss ved å sende en e-post til bestilling@fug.no. Husk å oppgi skolens navn, adresse, antall kontaktbøker og om dere bruker bokmål, nynorsk eller nordsamisk.

Dialog, rev 2013_120x89.jpg Dialog - et motiverende spill
Hvilke kunnskaper og ferdigheter bør en 16-åring som forlater grunnskolen ha tilegnet seg, og hvem har ansvaret for dette, hjemmet eller skolen? Spillet har kort og brikker som oppfordrer deltakerne til å diskutere hvilke kunnskaper våre barn behøver, normer og vurderinger, samarbeid mellom hjem og skole og hvilke forventninger vi har til hverandre. Spillet ble revidert i 2013.

Spillet kan bestilles ved å sende en e-post til bestilling@fug.no, med antall og hvor den skal sendes. FUG tar bare betalt for porto og ekspedisjonsgebyr. Selve spillet er gratis.
 
Samspillet, rev 2013_120x89.jpg Samspillet hjem-skole
Samspillet hjem-skole er et spill som egner seg godt til foreldremøter. Hensikten er å avklare forventningene skole og foreldre har til hverandre og bestemme noen temaer som er viktige for samarbeidet det følgende år. Spillet ble revidert i 2013.

Spillet kan bestilles ved å sende en e-post til bestilling@fug.no, med antall og hvor den skal sendes. FUG tar bare betalt for porto og ekspedisjonsgebyr. Selve spillet er gratis. 
 
Bilde av ei jente som sitter ved en pult i et klasserom. Forsiden til informasjonsbrosjyren til FUG

Informasjonsbrosjyre om Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
Her får du vite mer om FUG og om hvordan hjem-skole-samarbeidet er organisert.
2 sider, A4, PDF

Informasjonsbrosjyre om FUG (bokmål)
Informasjonsbrosjyre om FUG (nynorsk)
Diehtojuohkingihpa VVL birra (davvisámegiella)

Barna og skolen trenger deg

Barna og skolen trenger deg
Hjemmet er viktig for læring på skolen, din støtte betyr mer for barnet enn lærerne. Lek og lær sammen med barnet ditt, nysgjerrige barn har ofte mer motivasjon til læring. Denne er oversatt til mange språk, som finnes under Materiell på andre språk.
2 sider, A4, PDF

Barna og skolen trenger deg (bokmål)
Barna og skulen treng deg (nynorsk)
Barna og skolen trenger deg (davvisámegiella)

Broer mellom hjem og skole

Broer mellom hjem og skole
En håndbok for samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen basert på det treårige prosjektet "Minoritetsspråklige foreldre - en ressurs for elevenes opplæring i skolen".
60 sider, A4, PDF

Broer mellom hjem og skole (bokmål) 3. utgave 2010

Læringsplakaten, Prinsipper for opplæringen, A4 plakat_bokmål (1. utgave 2012) thumb_120x176.jpg

Læringsplakaten, Prinsipper for opplæringen
FUG har laget en A4-plakat med de 11 punktene i Læringsplakaten. Denne plakaten kan foreldre bruke som en huskeliste og for å forsikre seg om at skolen ivaretar prinsippene i opplæringen. Læringsplakaten ble utarbeidet til Kunnskapsløftet i 2006, og er en del av Prinsipper for opplæringen. Plakaten er oversatt til flere språk, de finnes under Materiell på andre språk.
1 side, A4, PDF

Læringsplakaten, Prinsipper for opplæringen (bokmål)
Læringsplakaten, Prinsipp for opplæringa (nynorsk)
Læringsplakaten, Prinsipper for opplæringen (davvisámegiella)

Jubileumshefte FUG 40 år bilde av forsiden, barn på huske

FUG 40 år: Jubileumshefte
I 2016 fylte FUG 40 år, og i den anledning laget vi dette heftet om FUGs historie fra starten i 1976 og fram til 2016.

Oppgaven til FUG har hele tiden vært å bidra til godt samarbeid mellom hjem og skole. Heftet viser at vi har brukt ulike metoder for å få det til gjennom årene. Både familiene og samfunnet vårt har forandret seg de 40 årene FUG har eksistert. Også skolen har forandret seg i løpet av disse årene. Fra en analog skolehverdag til en skole der digital kommunikasjon har fått en stadig mer sentral plass. Vi ser også at forventningene til foreldrene er i endring.

Alle er enige om at foreldres engasjement og oppmuntring er grunnleggende viktig for at barna skal lykkes i skolen. Foreldre kan kollektivt bidra til å løfte både egne og andres barn. De kan bidra til bedre læringsmiljø. De kan bidra til å stoppe mobbing. De kan bidra til inkludering og god opplæring. Foreldre som kjenner hverandre skaper nettverk som også favner barna.
44 sider, A4, PDF

FUG 40 år: Jubileumshefte (bokmål)

Forventninger ved skolestart, råd til foreldre, fra Hjem og Skole Utgave 2 2017

Forventninger ved skolestart, råd til foreldre
Hjem og Skole har spurt Gunn-Iren Müller, leder i Foreldrevalget for grunnopplæringen (FUG), hva hennes beste råd til foreldre til nye skolestartere er, hva de kan forvente og hva de ikke kan forvente. Her kan dere lese hennes svar.
Tipsside trykket i Hjem og Skole nummer 2/2017.
1 side, A4, PDF

Forventinger ved skolestart, råd til foreldre. Tipsside fra Hjem og Skole (bokmål)

Har du barn på sosiale medier- Veileder til foreldre, forside.jpg

Har du barn på sosiale medier? – dette trenger du å vite
Det er ikke alltid like lett for foreldre å følge med i den digitale hverdagen til barna. Denne nye veilederen for de som har barn i sosiale media kan gi gode tips og råd. Sosiale media kan være både nyttig og gøy, og dess eldre barna blir, dess mer foregår det sosiale livet digitalt. FUG har vært med å utarbeide dette heftet.
16 sider, PDF

Har du barn på sosiale medier? – dette trenger du å vite (bokmål)

Elevmedvirkning, Å bli inkludert, verdsatt og hørt (1. utgave 2015).jpg

Elevmedvirkning, Å bli inkludert, verdsatt og hørt

Elevmedvirkning handler om at alle elever skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag. Det finnes ingen snarveier til god medvirkning i skolen, men man kommer langt med systematisk arbeid over tid og en klar intensjon om å lykkes. Medvirkning i form av å bli hørt, oppleve at man har verdi og få bidra, fremmer både helse, trivsel og læring.

Dette heftet er til dere som jobber i skolen. Her står det mer om hva elevmedvirkning er og hvorfor det er viktig. Dere vil også finne konkrete verktøy for å bedre mulighetene for elevmedvirkning på deres skole. Vi håper dette heftet kan være til inspirasjon og gi hjelp og ideer til arbeidet med elevmedvirkning i skolen.

Elevmedvirkning, Å bli inkludert, verdsatt og hørt (bokmål)