Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Må konferansetimene foregå på dagtid?

FUG får med jevne mellomrom henvendelser fra foreldre som har fått beskjed fra skolen om at alle konferansetimer må skje på dagtid av hensyn til lærernes arbeidstidsbestemmelser. Må det være slik?

Svar:

Slik er det ikke. I Kunnskapsløftet står det at skolen skal legge til rette for samarbeidet mellom hjem og skole. Hvis ikke foreldrene kan møte på dagtid, må skolen legge konferansetimer til tidspunkt som passer for foreldrene. Det er ofte slik at det for noen foreldre passer å møte på dagtid, så det bør være mulig å finne en praktisk løsning der noen konferansetimer legges til dagtid og andre på ettermiddags- og kveldstid.