Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Må konferansetimene foregå på dagtid?

Jeg har en jobb som gjør at jeg må være tilstede og har vanskelig for å ta meg fri i løpet av dagen. Nå har jeg fått beskjed fra skolen om at alle konferansetimer må skje på dagtid av hensyn til lærernes arbeidstidsbestemmelser. Må det være slik?

Svar:

Slik er det ikke. Både Opplæringsloven og Forskriften slår fast at skolen skal samarbeide med foreldrene. I Prinsipper for opplæringen i Kunnskapsløftet står det mer omfattende at skolen skal legge til rette for samarbeidet mellom hjem og skole. Hvis ikke foreldrene kan møte på dagtid, må skolen legge konferansetimer til tidspunkt som passer for foreldrene. Det er ofte slik at det for noen foreldre passer å møte på dagtid, så det bør være mulig å finne en praktisk løsning der noen konferansetimer legges til dagtid og andre på ettermiddags- og kveldstid.