Det er satt av 40 millioner kroner i statsbudsjettet, og alle kommuner oppfordres til å søke for offentlige og private grunnskoler og kulturskoler i sin kommune.

Institusjoner og organisasjoner med tilknytning til kulturskolevirksomhet eller kunstfaglige aktiviteter i skolen kan også søke, foruten interkommunale samarbeidsprosjekter.

Målsettingen er å utvikle et mangfoldig og kvalitativt bedre kulturtilbud til flere elever og utvikle deres kulturelle kompetanse  gjennom erfaring med ulike kunst- og kulturuttrykk.

Hele utlysningen finner du her.