Svar:

Prøv å diskutere dette saklig og rolig og hør på hva han har å si. Det viktigste nå er å gi sønnen deres støtte. Kan dette løses ved å snakke med læreren om læringsmiljøet, lekse- og prøvemengde?

Snakk gjerne med kontaktlæren, sosiallæren/rådgiver og helsesøster om elevens psykososiale miljø. Det vil også kunne være av stor hjelp å få et møte med rådgiver på skolen for å få råd om hvordan undervisningen eventuelt kan tilpasses din sønn.

Rådgiver kan også gi tips om alternative skoleveier, som utveksling, friår, folkehøgskole eller andre måter som kan være hensiktsmessig i en slik situasjon.