Si fra når du blir mobbet, og si fra når du ser at andre blir mobbet. Den som mobber er avhengig av tilskuere og noen som ler av det som blir lagt ut eller sendt. Noen er redde for selv å bli mobbet om de ikke gir støtte til mobberen. Det er en av grunnene til at mobbingen får lov til å fortsette.

14 prosent av norske barn og unge mellom 8 og 18 år innrømmer å selv ha skrevet eller sendt meldinger som har plaget eller ertet andre via nett. Blant de mellom 17 og 18 år har hele 26 prosent gjort dette.

22 prosent barn og unge mellom 8 og 18 år har mottatt en e-post med truende eller skremmende innhold. Av disse har 22 prosent fortalt det til en voksen, mens i tre prosent av tilfellene var det så alvorlig at politiet ble kontaktet.

Det er teknologirådet, datatilsynet, IKT i undervisningen, medietilsynet og utdanningsdirektoratet står bak kampanjen.

På nettstedet mobbing.dubestemmer.no er det lagt ut informasjon og arbeidsoppgaver både for enkeltpersoner og klasser. Det legges vekt på at elevene skal ta aktivt avstand fra mobbing via digitale medier.

kampanjen: mobbing.dubestemmer.no

nettstedet: dubestemmer.no