Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Mobbing

Mobbing er et problem for mange barn og unge. De fleste barn blir mobbet på et eller annet tidspunkt i løpet av sin skoletid. Man anslår at mobbing er et problem for hver 4. elev, og at hver 20. elev - dvs.cirka én elev i hver klasse - blir mobbet hver dag i flere år. Mobbing er et stort problem! Ingen foreldre kan være sikre på at barna deres aldri vil mobbe eller bli mobbet.

Mobbing kan være:

  • Verbal (for eksempel bruk av kallenavn)
  • Sosial (for eksempell å bli holdt utenfor)
  • Materiell (for eksempel å få ødelagt klær og eiendeler)
  • Psykisk (for eksempel å bli truet eller tvunget til å gjøre noe)
  • Fysisk (for eksempel å bli slått eller sparket)
  • Digital (for eksempel å bli ”hengt ut” på nettet)

Hvilke skade gjør mobbing?
Mobbing gjør barn ulykkelige og kan få dem til å skamme seg og føle seg ensomme. De mister selvtillit, blir innadvendte og kanskje syke. De prøver å fortrenge at de blir mobbet. Noen føler også at det er deres egen skyld. Kanskje avreagerer de på sine søsken eller foreldre.

De vil sannsynligvis bli anspente og ukonsentrerte på skolen. Kanskje vil de ikke gå på skolen i det hele tatt. Mobbing påvirker læringen og kan ødelegge skolegangen. Mobbing kan bidra til å utløse alvorlige problemer, dårlig oppførsel, spiseforstyrrelser, kriminelle handlinger og depresjoner.

Barn som mobber, får selv problemer - med skolen, foreldrene eller kameratene. Selv om de fleste mobbere i begynnelsen kan være populære, så kan de selv ende opp med å bli upopulære.

Stopp mobbing - Gode råd til foreldre
FUG har laget et hefte til foreldre som gir god informasjon om mobbing:
Les heftet Stopp mobbing! på bokmål her
Les heftet Stopp mobbing! på nynorsk her
Les heftet Stopp mobbing! på nordsamisk her

Her er også lenke til en kanadisk nettside med gode tips til foreldre.

Veileder om mobbing - Gode råd til skoleansatte
Utdanningsdirektoratet har lager en veileder mot mobbing for ansatte og ledere i grunnskolen.

Mobbing i barnehagen
Mobbing skjer også blant de aller yngste. Se hva vårt søsterorgan Foreldreutvalget for barnehager (FUB) skriver om mobbing, les om fellesprosjektet "Hele Barnet hele løpet - mobbing i barnehagen" og finn FUBs brosjyre om mobbing

Beredskapsteam mot mobbing
I 2012 startet FUG og KS et pilotprosjekt i fire kommune med tverrfaglige beredskapsteam som kan gå inn raskt og finne løsninger i vanskelige og fastlåste mobbesaker. Kunnskapsdepartementet har finansiert prosjektet. Kommunene Råde, Sarpsborg, Kristiansand og Eigersund benyttet ulike modeller for beredskapsteam i sine kommuner.

Du kan lese mer om arbeidsform og erfaringer her. Beredskapsteam mot mobbing – samarbeid mellom voksne.

I desember 2014 ble ytterligere 12 kommuner koblet på prosjektet. Videreføringen av beredskapsteam mot mobbing skjer i fylkene Nordland, Troms, Sogn og Fjordane, Vestfold, Buskerud og Telemark. Råde kommune fra den første pilotperioden er nå sekretariat. Du kan lese med om dette her.

Si fra om andres barn mobbes
Barna observerer og får raskt med seg hva som skjer på skolen. Ofte kan barn som ikke selv er involvert i mobbing, observere og si fra hjemme. Dette kan skje lenge før den som selv blir mobbet forteller om det hjemme. Derfor må vi som voksne ta ansvar også for andres barn. Om vi får høre at andre barn ikke har det greit, så må vi gi foreldrene og skolen beskjed om det. Skolen har et ansvar for å gripe fatt i mobbing og sette inn tiltak for å stoppe det.  

Når læreren mobber eleven
Mobbing forekommer overalt i samfunnet, også mellom voksne og elever. I Elevundersøkelsen 2011 oppgir hele 13.000 elever at de blir mobbet av sine lærere.

Det er rektor som har personalansvaret for de ansatte ved skolen og er ansvarlig for å følge opp alle klager. Rektor må behandle alle klagesaker om trakassering fra de voksne som en personalsak og sørge for at dette opphører straks.

Tre tips når barnet ditt mobbes av læreren:

1. I Opplæringsloven er det poengtert at elevene skal behandles med ”tillit, respekt og krav”. I tilfeller der læreren mobber, er det et lovbrudd. Det må tas alvorlig.

2. En mobbesak skal meldes til rektor. Dersom rektor ikke tar tak i saken, er det skoleeiers (kommunens) ansvar å rydde opp. Du kan også klage til Fylkesmannen dersom du ikke blir hørt av kommunen.

3. I saker der det ikke er snakk om mobbing, men at eleven opplever noen situasjoner med læreren som ubehagelig, bør man vurdere å snakke med læreren om dette. Det er ikke alltid at læreren og eleven opplever alle situasjoner likt, og kanskje er ikke læreren klar over at det er ting han sier eller gjør, som barnet reagerer på. Veldig ofte kan vanlige misforståelser oppklares gjennom dialog.
Kilde: Håvard Tjora

Voksne skaper vennskap - tema på foreldremøter

FUG har siden starten i 2002 vært part i Manifest mot mobbing. Til kampanjen i 2012 laget FUB og FUG et opplegg til foreldremøter med tema Voksne skaper vennskap. Forslaget inneholder tips og ideer både til innhold og organisering.

Å skape vennskap. Foreldremøte for barnehage og skole. Bokmål 
Å skape vennskap. Foreldremøte for barnehage og skole. Nynorsk

 logo - voksne skaper vennskap

 

 


Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø NOU 2015:2

Djupedalutvalget kom våren 2015 med en utredning som vurderer "de samlede virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere mobbing og andre uønskede hendelser i skolen".

Utvalget kom med 101 forslag til tiltak, og høringsfrist var 22. juni 2015:

Se NOU 2015:2 Å høre til her.

Se FUGs høringssvar til Djupedalsutvalget her.