Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Når barnet ditt blir mobbet

Hvordan kan jeg vite om mitt barn blir mobbet? Nedenfor er en liste over mulige tegn på at noe er galt. Plutselige store forandringer i atferden er viktige tegn. Hvis du selv tror at noe er galt, er det stor sjanse for at du har rett.

Skolen

 • Barnet vil ikke gå på skolen, enten hele tiden, på bestemte dager eller til bestemte timer.
 • Barnet er redd for å gå til og fra skolen, eller ber om å få skyss.
 • Barnet går omveier til og fra skolen.
 • Barnet kommer for sent på skolen eller hjem fra skolen.
 • Barnet klarer seg dårligere på skolen.
 • Barnet kommer hjem med ødelagte bøker, gjenstander eller klær.
 • Barnet mister bøker, gjenstander eller klær.
 • Barnet mister lommepengene gang på gang.

Venner

 • Barnet unngår venner og andre barn.
 • Barnet blir innelukket og slutter med fritidsinteresser.

Atferd

 • Barnet ber om ekstra penger eller begynner å stjele.
 • Barnet nekter å fortelle hva som er galt.
 • Barnet begynner å mobbe søsken eller foreldre.
 • Barnet blir lett oppfarende, irritabelt, aggressivt og har raseriutbrudd.
 • Barnet mister selvtillit.
 • Barnet gråter seg i søvn eller har mareritt.

Helse

 • Barnet har uforklarlige sykdommer.
 • Barnet endrer sove- eller spisevaner.
 • Barnet har uforklarlige skrammer og blåmerker.

Melde fra om mobbing

Bekymring om mobbing kan meldes fra til kontaktlærer, faglærer eller en annen voksen på skolen. Alle plikter å melde fra videre til rektor. Dersom du ønsker å melde fra om mobbing, men er usikker på hvordan du skal gå fram, så kan du følge Utdanningsdirektoratets veiviser om hvordan man melder fra om mobbing.