Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Når barnet ditt mobber

Hva hvis barnet mitt mobber andre? Prøv å unngå trusler som bare vil få barnet til å tie. Målet ditt skal være å samarbeide med barnet uten å bygge opp motstand. Unngå å påføre barnet skyldfølelse, men få barnet til å føle seg ansvarlig. Fokuser på mobbingen – ikke på barnet, løsninger fremfor problemet. Ikke mobb barnet ditt!

Du skal handle!

 • Hold hodet kaldt – unngå å overreagere.
 • Få barnet til å fortelle, og finn ut hva barnet oppfatter av det som skjer.
 • Beskriv hvordan du ser situasjonen, og hva du mener om den.
 • Forklar klart og tydelig at det er i orden å forsvare seg selv, men ikke å mobbe.
 • Forklar hvordan det mobbede barnet har det.
 • Kontakt straks skolen og finn ut hvordan barnet oppfører seg på skolen.
Ikke vent til neste konferansetime eller klasseforeldremøte. Be skolen følge opp, be om samarbeid mellom deg og skolen og mellom deg og andre foreldre. Hold hverandre løpende orientert om utviklingen.

På lengre sikt

 • Vurder hva barnet gjør, og hva barnet får ut av det.
 • Prøv å se episoden fra det mobbede barnets side.
 • Få barnet til å gjøre det godt igjen på en eller annen måte.
 • Prøv å oppmuntre barnet til en fritidsyssel der barnet kan trives.
 • La barnet være sammen med større og mer rolige barn.
 • Ros god oppførsel når andre barn er til stede.
 • Tilbring tid sammen, du og barnet eller dere som familie.
 • Gi mer oppmerksomhet til barnet ditt.
 • Vær bestemt, men rettferdig. Straff gjør problemet verre, så du bør heller vurdere å inndra noen av barnets privilegier.
 • Hjelp barnet ditt til å finne bedre måter å løse problemer på.

Se på deg selv!

Kan det være at du, uten selv å ville det, har oppmuntret til mobbing?
Kanskje ved å

 • unnlate å ta mobbing alvorlig
 • si "slutt med å sladre" eller "forsvar deg selv"
 • legge skylden på det barnet som blir mobbet
 • baktale eller snakke nedsettende om andre
 • delta med erting og kallenavn for gøy
 • være sarkastisk
 • være urettferdig
 • henge ut barnet i andres påhør