Både elevene selv, forskerne, praktikere og foresatte har ordet på konferansen. Konferansen åpnes av kunnskapsminister Kristin Halvorsen med innlegg bl. a av Gudmund Hernes. Målgruppen for konferansen er særlig lærere, rådgivere, skoleledere, PPT og skoleeiere men også politikere, forskere, lærerutdannere og foreldre. (Aktuelt for både grunnskolen og videregående skole) 

Her kan du lese mer om innlederne og hva de skal vektlegge i sine innlegg. Mer informasjon og påmelding finner du på konferansens webside: http://konferanser.hil.no/frafallivgs