Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Når tilliten blir borte

I skolen er det uunngåelig at det noen ganger oppstår konflikter. Denne filmen viser kommunikasjonen mellom kontaktlærer og elev i en konfliktsituasjon og den umiddelbare oppfølgingen av situasjonen mellom kontaktlærer og far til eleven.

I filmen gjenforteller kontaktlæreren selv hvordan hun opplevde konflikten og en skuespiller dramatiserer situasjonen. Fagpersoner og kontaktlæreren kommer med kloke råd om hvordan man bør håndtere slike konflikter på en konstruktiv måte.