Visning: A A A A A
Giella Giella Giella

Nettvett

Foreldre og barn på nettbrett

Livet på nett er en viktig del av hverdagen til barn og unge. Nettet kan gi både underholdning, sosial kontakt og nyttig informasjon både hjemme og på skolen. Likevel trenger barna grenser når det gjelder nettbruk. Skolen og foreldrene må sammen skape felles trygge rammer for barna.

Skolen og foreldre kan sammen lage et opplegg til foreldremøter for å diskutere grenser i forholdet til barnas liv på nett. Det finnes mange eksterne aktører man kan invitere til å holde foredrag.

Skolen har ansvar for elevenes nett- og telefonbruk i skoletiden. Hjemme er det foreldrene som ha ansvaret. Begge parter er viktige i det holdningsskapende arbeidet.

Under finner du en nyttig veileder for foreldre som har barn i sosiale medier. Den ble lansert 28. mars 2014 av Medietilsynets Trygg Bruk-nettverk der FUG er med.

Her kan du lese veilederen "Har du barn i sosiale medier"

Her kan du laste ned veilederen "Har du barn i sosiale medier"

Digital dømmekraft

Senter for IKT i utdanningen kan tilby et svært nyttig verktøy som Drammen kommune har utviklet. Det kan benyttes gratis av både foreldre og lærere.

Nettsiden www.digitaldommekraft.no ble lansert i februar 2013 med støtte fra blant annet Kunnskapsdepartementet. Siden er inndelt på klassenivå med konkrete mål og bakgrunnsinfo. Her er det mye nyttig også for foreldre.

På nett sammen

Foreldre er de som kanskje har best mulighet for å påvirke barns nettvaner. Erfaringer viser at det er viktig at foreldrene bryr seg, uavhengig av deres tekniske kunnskap om nettbruk. Foreldre som ikke er erfarne på nettbruk, bør også prøve seg ut på nettet.

I noen hjem er det vanlig å ha pc`er eller nettbrett i fellesrom, slik at foreldre kan følge med på hva barna gjør. Andre velger å begrense barnas tidsbruk på nett.

Skolen og foreldrene må samarbeide om hvordan de kan gjøre barnas bruk av internett tryggere. Barn bør begrense chatting på åpne chattekanaler. De bør vite hvem de chatter med og ikke oppgi personlige opplysninger. Spør gjerne barna hvordan dagen har vært i sosiale medier, ikke bare på skolen.

Det er viktig å huske på at det finnes mange gode nettstedet med lærerik underholdning for barn. Let gjerne etter dem sammen med barna!

Vi nevner spesielt Familiens Trygg Bruk-pakke fra Medietilsynet. Denne kan lastes ned fra nettet.

Foreldre må tenke før de ytrer seg

FUG har fått henvendelser fra lærere og foreldre om at foreldre uttaler seg negativt om lærere på Facebook. Dette er noe FUG tar avstand fra. - Sosiale medier er kommet for å bli, men det krever at vi foreldre er bevisste på at vi er rollemodeller også her, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen. 

Se nettsak fra februar 2012 her.

Se mange gode råd og lenker med tips om nettvett og digital mediebruk i punktet under.