Visning: A A A A A
Giella Giella Giella

Nettvett

Foreldre og barn på nettbrett

Livet på nett er en viktig del av hverdagen til barn og unge. Nettet kan gi både underholdning, sosial kontakt og nyttig informasjon både hjemme og på skolen. Likevel trenger barna grenser når det gjelder nettbruk. Skolen og foreldrene må sammen skape felles trygge rammer for barna.

Skolen og foreldre kan sammen lage et opplegg til foreldremøter for å diskutere grenser i forholdet til barnas liv på nett. Det finnes mange eksterne aktører man kan invitere til å holde foredrag.

Skolen har ansvar for elevenes nett- og telefonbruk i skoletiden. Hjemme er det foreldrene som ha ansvaret. Begge parter er viktige i det holdningsskapende arbeidet.

Under finner du en nyttig veileder for foreldre som har barn i sosiale medier. Den ble lansert 28. mars 2014 av Medietilsynets Trygg Bruk-nettverk der FUG er med.

Her kan du lese veilederen "Har du barn i sosiale medier"

Her kan du laste ned veilederen "Har du barn i sosiale medier"

Barn og medier

Medietilsynet har gode nettsider om Barn og medier med tips om hvordan barn kan rustes til å bli kompetente mediebrukere som bidrar til å beskytte dem mot skadelig innhold. 

Husfred

Høsten 2015 lanserte Medietilsynet og Lotteri- og stiftelsestilsynet nettsiden Husfred om dataspill og pengespill. Her kan familier inngå en husfredavtale som gir fin anlending til å snakke sammen om spill og å lage spilleregler hjemme.

Her fins også opplegg som man kan bruke for å diskutere dataspill både i klasserommet og på foreldremøter.  

Digital mobbing

Foreldre er de som kanskje har best mulighet for å påvirke barns nettvaner. Erfaringer viser at det er viktig at foreldrene bryr seg, uavhengig av deres tekniske kunnskap om nettbruk. Spør gjerne barna hvordan dagen har vært i sosiale medier, ikke bare på skolen.

I noen hjem er det vanlig å ha pc`er eller nettbrett i fellesrom, slik at foreldre kan følge med på hva barna gjør. Andre velger å begrense barnas tidsbruk på nett. Det finnes mange gode nettstedet med lærerik underholdning for barn. Let gjerne etter dem sammen med barna, også hvis du selv ikke er så erfaren i nettbruk.

Se vår nettside om digital mobbing der du finner viktige lenker om temaet.
 
En av disse er Røde Kors dialogtilbud Kors på halsen som får mange henvendelser fra barn og unge om problemer knyttet til oppvekst og pubertet, men også om mobbing og digital mobbing.

Slettmeg.no er viktig hvis uheldig og krenkrende meldinger på nett har kommet på avveien og må slettes.

Foreldre må tenke før de ytrer seg

FUG har fått henvendelser fra lærere og foreldre om at foreldre uttaler seg negativt om lærere på Facebook. Dette er noe FUG tar avstand fra.

Mange foreldre eller andre voksne deler også ukritisk bilder av sine søte små i sosiale medier. Det bryter med barns personvern og her må man gjøre grundige vurdering og tenke alternativer.

Se FUGs innlegg om personvern og deling av bilder på nett fra 2017 her.

Nettvett og digital mobbing kan også være et tema på foreldremøter som skolen og foreldre kan samarbeide om.

Se gode råd og filmer fra dubestemmer.no som kan brukes her.