Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Nordisk samarbeid

Nordisk Komité er en sammenslutning av grunnopplæringens foreldreorganisasjoner i Norden.

2010-09-23
FUG-leder Gun Iren Müller på NOKO 2017

NOKO-møte i København 23. og 24.mars 2017: Hvordan arbeider Norden for et godt og trygt læringsmiljø?

Norge har ledervervet i Nordisk komité. Nordisk Komité er et nettverk av grunnopplæringens foreldreorganisasjoner i Norden. Det er møte i København 23. og 24. mars 2017. Skole og Forældre er vertskap. Færøyene er med for første gang. Hovedtema for samlingen er et godt og trygt læringsmiljø og hva som gjøres i Norden for å oppnå dette.

2017-03-24
FUG-leder Gunn Iren Müller

FUG skal leie nordisk foreldrenettverk

Mangfald og tilpasning vert temaet når FUG-leiar Gunn Iren Müller skal leie det nordiske nettverket av foreldre med barn i skulen dei neste to åra.

2016-09-19
Barn fra barnetrinnet

NOKO-konferansen 2014: Nordiske foreldre bekymret for ulikhet i skolen

Foreldre i de nordiske landene deler en felles bekymring for økende segregering i skolen. Mulighet for skolebytte og inndeling i såkalte A- og B-lag er blant spørsmålene som opptar foreldre i samtlige av landene.

2014-09-10
NOKO-møte Oslo 2013

NOKO-møte i Oslo 24.–25. oktober 2013

De nordiske foreldreorganisasjonene tilsvarende FUG besøker Oslo 24. og 25. oktober. De utgjør til sammen NOKO (Nordisk komité) og FUG er vertskap for møtet.

2013-10-22
FUG-medlemmene 2012-15

Nordisk konferanse 2012

Helgen 28.–29. september deltar FUG på en nordisk konferanse i København om skolepolitiske temaer i regi av de nordiske foreldreorganisasjonene.

2012-09-25
Kristin Halvorsen åpnet konferansen

Nordisk konferanse i Oslo 2010

24.–26. september 2010 var 65 nordiske representanter samlet til NOKO-konferansen i Oslo om hjem-skole-samarbeid. Temaer som frafall, ensomhet, mors påvirkning i utdanningsvalg og minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner stod på programmet.

2011-11-17