FUG og de fire andre nordiske foreldreorganisasjonene har samlet stoff og laget en ressursbank med materiell, forskning og gode eksempler på godt hjem-skole-samarbeid.

Hver for seg har de fem organisasjonene jobbet tett sammen med en høyskole i sitt land som tilbyr lærerutdanning. FUG har samarbeidet nært med Høgskolen i Sogn og Fjordane om prosjektet.

Siden 2009 har det blitt samlet inn stoff fra hele Norden til prosjektet som har tittelen ”Utvikling av samarbeid mellom hjem og skole som tema i lærerutdanningen.” Prosjektet har blitt støttet av Nordisk Ministerråds Nordplus-program.

Ressursbanken med oversikt over forskning, litteratur, lysark og gode eksempler kan lærerutdanningene fritt benytte som opplæringsmoduler i undervisningen. 

Stor betydning

- Det betyr svært mye for barnas læring og trivsel at lærere og foreldre kommuniserer godt. Når foreldre og lærere formidler samme budskap og gir uttrykk for enighet, skaper de et klima preget av trygghet og harmoni rundt barnet. Og det er skolen og lærerne som må legge til rette for at foreldrene kommer på banen, sier FUG-leder Loveleen Brenna.

- Skolen og foreldre må gjennom dialog avklare forventningene om hva og hvordan de skal samarbeide. Og da er det viktig at lærerne har kompetanse på foreldresamarbeid, sier Brenna.

Hun er godt fornøyd med at materiellet nå er ferdig og samlet på FUG sin nettside. - Jeg håper mange vil benytte seg av materiellet vårt om dette viktige temaet, sier Brenna.

Du kan også lese mer om det felles nordiske prosjektet og de respektive lands forskning og kildehenvisninger her.