Den internasjonale studien av unge skoleelevers oppfatning av demokrati og medborgerskap ble gjennomført i 2009 i 38 land i regi av ICCS (Internasjonal Civic and Citizenship Education study). I Norge er det Universitetet i Oslo som analyserer resultatene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Den foreløpige rapporten er et sammendrag av norske hovedfunn.

Rapporten viser blant annet at det har stor betydning for samfunnsinteressen hva slags hjem man vokser opp i. Engasjementet i hjemmet er viktigere enn foreldrenes utdanning og antall bøker i bokhylla. Her er noen utdrag fra mulige forklaringsfaktorer:

  • Bokrikdommen i hjemmet og foreldrenes utdanning og yrke har moderat sterke sammenhenger med elevenes skåre for kunnskaper og ferdigheter
  • Oppvekst med foreldre som er interessert i politikk og samfunnsspørsmål, og samtaler med foreldre om slike spørsmål, er de faktorer som forklarer mest av elevenes generelle engasjement i politikk og samfunnsliv. Særlig er sammengen sterk med "samtaler med foreldre"

her kan du lese rapporten

her er utdanningsdirektoratets presentasjon