Forside sluttrapport Beredskapsteam (Foto:KS)
(Foto:KS)

Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for at barn og unge har et godt skolemiljø fritt for mobbing. Dette er de voksnes ansvar.

Sluttrapporten inneholder erfaringer og råd fra kommunene som har deltatt i prosjektet.

Flere av kommunene delte også sine erfaringer på erfaringsseminaret i Oslo i april 2016, som du kan lese mer om her.

Erfaringsseminar Beredskapsteam mot mobbing
(Foto: FUG)

Inspirasjon for flere

Selv om prosjektperioden er over, håper både FUG og KS at rapporten vil være til inspirasjon og hjelp til andre kommuner og fylkeskommuner som ønsker å etablere Beredskapsteam.

– Rapporten er på mange måter en kokebok i hvordan man kan gå frem, sier kontorsjef i FUG, Gro Hexeberg Dahl, som har fulgt prosjektet siden oppstart.

Partnerskap mot mobbing, der både FUG og KS er med, vil få presentert sluttrapporten i sitt arbeidsgruppemøte 8. august.

Papirversjonen av rapporten blir sendt fra KS til postmottak i alle kommuner og fylkeskommuner i uke 32.

Du kan laste ned sluttrapporten om Beredskapsteam mot mobbing her.