Mange skoler velger representanter til Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og foreldrekontakter før sommeren. FUG har laget materiell for å skolere både FAU-medlemmer og foreldrekontakter. På vår hjemmeside ligger mye nyttig informasjon for tillitsvalgte foredre. FUG mener at skolene må ta et ansvar for å skolere og drøfte hva oppgavene er på den enkelte skole.

Hvorfor foreldremedvirkning

Skolering av FAU

Skolering av foreldrekontakter

Mer informasjon om FAU

Mer informasjon om foreldrekontakter