Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Gutteklasse bakfra

Partnerships schools: Sammen for elevens beste

- Solskjær! Fisk! Ikke skoleuniformer! Ivrige hender stakk i været på gutteskolen St. Laurence O`Tool` i Dublin da FUG-utvalget var på besøk 1. februar. Skolen er med i prosjektet Partnerships Schools der skolen, elevene, foreldrene og lokalmiljøet jobber sammen for å gi barna best mulig utbytte av skolen og skolehverdagen.

Utdeling av Benjaminprisen 2018 til Kuben vgs

Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 - Jeg er imponert over det sysematiske og gode arbeidet Kuben videregående skole har gjort for å fremme inkludering og medvirkning, sier FUG-medlem Ubah Aden. Hun sitter i juryen for Benjaminprisen 2018 som dag ble delt ut i Oslo. Kuben får prisen for andre gang.

Fortvilt mor med sønn

2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) fekk heile 453 spørsmål frå foreldre i 2018. Vanskelig samarbeid med rektor, mistru og bagatellisering av problem knytt til mobbing og spesialundervisning, og bekymring kring skulemiljøet toppar lista.

Elever rekker opp hender

FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

FUG har sammen med andre aktører i NEMIO-nettverket sendt sine synspunkt til opplæringslovutvalget hvor de minner om elevenes rett til medvirkning og at ”barnets beste-vurdering” må ligge til grunn i alle saker.

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng