Loveleen Brenna signerer mobbemanifestet
Loveleen Brenna signerer mobbemanifestet
- Å forhindre mobbing er et lokalt ansvar og krever lokal handling. Vi oppfordrer alle landets kommuner til å styrke sin innsats. Vi forplikter oss til å arbeide for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge, med nulltoleranse mot mobbing, heter det blant annet i manifest-teksten. Foruten statsministeren og kunnskapsminister Kristin Halvorsen, ble det nye manifestet signert av KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolenes Landsforbund, Norsk Skolelederforbund – og altså Foreldreutvalgene for barnehager (FUB) og grunnopplæringen (FUG). Rammen rundt det hele var gymsalen i Møllergata skole der rektor Eva Kjøge og de eldste elevene deltok med utdrag fra sin jubileumsforestilling. Skolen har nettopp feiret 150-års-jubileum og har et bevisst arbeid for å motarbeide mobbing.
Lena Jensen signerer manifestet
Lena Jensen signerer manifestet

De tyngste sakene

- Mobbing utgjør de tyngste sakene vi får henvendelser om til FUG. I fjor fikk vi oppimot 60 saker. Dette er ofte tunge og vanskelig saker der foreldrene opplever at de stanger hodet mot veggen. De tør ofte ikke å ta kontakt med leddet over rektor, fordi de frykter situasjonen kan bli enda verre for sitt barn, sier FUG-leder Loveleen Brenna. Også Elevundersøkelsen 2010 bekreftet at mobbetallene holder seg konstante. Hele 8,4 % sa de var blitt mobbet en eller flere ganger i måneden. Den viste også at elever kan oppleve å bli mobbet av læreren. FUB-leder Lena Jensen sier at vi som foreldre har et stort ansvar både som rollemodeller og for å oppdage, avdekke og forhindre mobbing.
Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen på Møllergata

Må skje lokalt

- Statsministeren snakket direkte til barna fra Møllergata skole som var tilstede. Han sa at de fleste har det bra på skolen, men mange mobbes. Slik vil vi ikke ha det. Holdninger - hvordan vi er mot hverandre - er det vi må jobbe med hele tiden.

- Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer lokalt. Hovedinnsatsen må settes inn der barn og unge oppholder seg. Samlet innsats på ulike arenaer gir resultater. Det er viktig at barn og unge selv, deres foreldre og alle som jobber i skolen deltar aktivt i arbeidet. Vi må stå samlet for å bekjempe mobbing, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Les mer på Kunnskapsdepartementets side

Les selve mobbemanifestet

Les mer om mobbing på FUGs nettside

Spørsmål og svar om mobbing