Nytt skoleringsopplegg
(Foto: FUG)

Presentasjonen kan tilpasses den enkelte skole. Den er laget parallelt med at FUG i høst besøker mange Fylkesmenn med foredrag for skoleeiere om ansvaret de har for å lære opp foreldre.

Gunn Iren Müller portrett dyp grønn
(Foto: Lisbeth R. Traaholt)

Skolen skal ta initiativ

 - Det er skolen som skal ta initiativ til samarbeid med foreldre. Og det er viktig at skolen tidlig signaliserer at foreldrene er viktige samarbeidspartner og at skolen er avhengig av et godt samspill for at elevene skal ha et godt skolemiljø, sier FUG-leder Gunn Iren Müller i brevet som sendes alle rektorer i disse dager.

Forskning viser at når foreldrene engasjerer seg på skolen, trives barna bedre og gjør det bedre faglig.

- Vi håper dette kursopplegget vil bidra til at flere foreldre engasjerer seg til beste for elevene, sier Müller.

Se presentasjonen på bokmål her

Se presentasjonen på nynorsk her

Se presentasjonen på nordsamisk her