Utvalget skal være et rådgivende organ og en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i barnehagepolitiske spørsmål. FUB skal også gi foreldrene informasjon og veiledning om deres rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalt plan.

Tenke stort om de små

– Jeg er veldig glad for å se at dere er i gang. Et slikt forum har vi ønsket oss lenge. Med den utviklingen som har vært på barnehageområdet de siste årene er det naturlig at foreldrene også engasjerer seg. Det er bra at barnehageforeldre nå får en stemme og kan bidra med innspill på barnehagefeltet, sa Halvorsen da utvalget var samlet for første gang.

Halvorsen påpekte at det er et paradoks at samfunnet har en tendens til å tenke smått om de små. – Det er helt feil. Vi må tenke stort om de små. FUB legger grunnlaget for at vi fra nå får løftet fokuset på både kvaliteten og innholdet i de norske barnehagene, sa hun.

Bred kompetanse

FUB består av fem medlemmer og et varamedlem fra ulike deler av landet, med fellesnevner å ha barn i barnehagen og et stort engasjement for godt hjem-barnehage-samarbeid. FUB er oppnevnt av Regjeringen med funksjon fra 1. august for en periode på fire år. 

FUB samlet for første gang i Kunnskapsdepartementet– Dette er et utvalg med svært bred kompetanse, og vi gleder oss til å gå i gang. Vi skal bidra til å løfte barnehagesektoren opp til en større sak, det fortjener barna. Dette blir fire spennende år, sa Lena Jensen.

Følgende personer utgjør FUB de neste fire årene:
• Rådgiver/daglig leder Lena Jensen (37), Oslo, leder
• Lektor Egil Dahl (42), Oslo, nestleder 
• Sivilingeniør Dagfinn Bell (42), Trondheim
• Hjelpepleier/sosial entreprenør Honoratte Muhanzi Kashale (44), Fetsund
• Advokat Hege Oftedal (35), Stavanger
• Eksportsjef Jimmy Høiberget (38), Østre Toten, vara

Sekretariatsfunksjonen for FUB er tillagt FUG, og spørsmål kan rettes til tlf 22 05 90 70 eller post@fubhg.no.