Samiske FAUere

Flere av de engasjerte foreldrene  fra barneskolen og ungdomsskolen i Katokeino er inne i sin første FAU-perioden, men hadde likevel høstet nyttige erfaringer og gjort seg tanker om hva som er godt FAU-arbeid.

- Høstens store sak var skoleskyss-saken, der kommunen ville kutte den såkalte ”midtskyssen” for 1. – 3. klassinger som slutter tidlig på dagen. Her ble ikke foreldrene spurt i prosessen og FAU måtte purre en rekke ganger for å få lov ti å gi en uttalelse, sier FAU-leder Risten Turi Aleksandersen ved Kautokeino barneskole.

Kort frist - lange dager

Temperaturen gikk høyt blant foreldre i begge leire i saken. Da den omsider kom på høring, fikk FAU uttalt seg med svært kort frist, og ordningen ble likevel innført. Resultatet er fire lange dager for de yngste elevene og en fridag i uka. Dermed bruker alle elevene nå den samme skolekyssen når skoledagen er over på ettermiddagen.

-  For noen foreldre har dette vært greit siden de driver i reindriftsnæringen og har mulighet til å ha barna hjemme. Andre har benyttet SFO, mens andre barn har vært alene på fridagene. Det har blitt mye data, sier en av de andre foreldrene.

-  Og mange foreldre synes det har blitt veldige lange dager for de yngste, sier Aleksandersen.

FUG-lederen

Budsjettkutt

FAU-representantene forteller også om behandling av året kommunebudsjett. Her stod blant annet en legestilling i fare for å bli kuttet, men den ble reddet fra sparekniven etter press og medieomtale. Derimot ble to lærerstillinger kuttet.

- Dette var ganske godt kamuflert i budsjettframlegget og vi kom for seint inn også i denne prosessen, sier Aleksandersen. Hun spør FUG: Hva kunne vi ha gjort i den saken?

- Det kan være nyttig å ha et årshjul for å holde oversikten over viktige milepæler der FAU må på banen, sier utvalgsmedlemmene Helge Woie og Tom Wennemo.

- I forhold til budsjettet bør FAU legge opp til en fast uttalelse hvert år, og her kan det være lurt å gå flere FAUer sammen, sier de.

Risten Turi Aleksandersen er enig: - Vi er jo mange foreldre som kunne stått sammen bak dette kravet. Vi ville trengt de to lærerne, sier hun.

 FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen sier at det også går an å be om et årlig møte med rådmannen tidlig i prosessen for å be ham forklare budsjettsituasjonen for skolesektoren. Det bør skjer tidlig på året – helst i mars.

Andre ganger kan rektor og foreldre spille på lag og vurdere et felles utspill mot kommunen.

Forplikte rektor

Andre råd FUG kom med til de to FAUene var å velge representanter til neste skoleår på det siste foreldremøtet før sommeren, slik at FAU-arbeidet  kommer raskt i gang på høsten.

- Det er også lurt å forplikte rektor til å bli med fast i hvert FAU-møte, men med angitt tidsramme. Rektor skal ikke lede eller ta over møtet. Men det er nyttig – både for foreldrene og rektor – at begge parter deltar, sier FUG-medlem Helge Woie.

Rektor Ellen Inga O. Hætta med duodji-elever
Ellen Inga O. Hætta med duodji-elever

Samiske tradisjoner

En annen kjent problemstilling for samiske foreldre er søknad om permisjoner for barn som har foreldre i reindriftsnæringa.

- Mange foreldre opplever at skolen ikke klarer å ivareta godt nok undervisningen i samiske tradisjoner, som reindrift og duodji (samisk kunsthåndverk). Derfor vil de ha barna ut i perioder av året, sier Aleksandersen.
 

- Vi må vedkjenne at vi vet for lite om samiske utfordringer i skolen. Og vi er svært glade for at så mange foreldre ønsket å møte oss med innspill og spørsmål. Mange av problemene dere tar opp er lik de som mange andre tillitsvalgte foreldre spør oss om, selv om de har sine særegenheter, sier FUG-lederen.

FUG og rektor ved samisk videregående og reindriftsskole
FUG og rektor Ellen Inga O. Hætta ved samisk videregående og reindriftsskole

Læremidler

Gundersen ser behovet for å jobbe videre med samiske foreldres utfordringer, spesielt i forhold til tilgangen på læremidler.

- Hvis elevene ikke har bøker på sitt språk, byr det jo på store problemer når foreldre skal hjelpe til med lekser. Mange lærere har utviklet sine egne læremidler på samisk tilpasset sine klasser. Men disse er ikke tilgjengelig for alle – eller ferdigstilte.


- FUG bidrar gjerne til økt foreldresamarbeid både i og utenfor det samiske forvaltningsområdet. Men vi er opptatt av at initiativet kommer fra foreldrene selv, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.