Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hva kjennetegner evnerike barn?

På skolen vår blir noen barn omtalt som evnerike. Hva kjennetegner disse barna?

Svar:

Denne gruppen barn som du sikter til blir også omtalt som særbegavede, barn med særlige forutsetninger. Disse barna lærer fortere og kan bearbeide større mengder lærestoff enn det som ligger i normen. De viser, eller har et potensiale for å vise, et eksepsjonelt nivå. Evnerike har en begavelse i de øverste 5% av befolkningen.