FUG jobber for:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer

FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. 

Det nåværende FUG ble oppnevnt i statsråd 18. desember 2015 for perioden 2016–2019.

FUGs sekretariat holder til i Bø i Telemark.

FUGs kommunikasjonspolitikk

I FUGs arbeid med å nå ut til flest mulig foreldre og andre med informasjon, spiller kommunikasjonsarbeidet er sentral rolle. FUGs vedtatte Kommunikasjonspolitikk 2016–2019 bygger på prinsippene om åpenhet og dialog med målgruppene, i tråd med den statlige kommunikasjonspolitikken.

Du kan lese FUGs Kommunikasjonspolitikk 2016–2019 her.