Fornøyde foreldre Foreldrekonf 2015

De fire innleggene fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, pedagog Godi Keller, FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen og FUB-nestleder Espen Agøy Hegge er omtalt i tidligere nettsak.

- Vi trenger gode retningslinjer for samarbeid mellom hjem-skole, sa kunnskapsministeren, blant annet. Han pekte på kvalitet og trygghet som grunnpilarer for at barna skal lære og trives både i barnehage og skole. Derfor er kompetansen hos de ansatte så viktig.

Godi Keller Foreldrekonferansen 2015
(Foto: FUG/FUB)

Alle gode til noe

Pedagog Godi Keller med lang fartstid som lærer i Steinerskolesystemet og i Pøbelprosjektet, har møtt mange unge voksne som har falt utenfor arbeidsliv og skole.

- Alle de jeg møter har til felles at de er blitt testet, men ikke sett av skolen. Men alle kan bidra til samfunnet. Skolesystemet trenger også ”pøbler”, fordi alle er gode i noe og alle kan bidra, sa han. Han påpekte at det er mye ikke tester måler, som nysgjerrighet og begeistring.

Keller sa også: - Et samarbeid mellom hjem og skole avhenger av at foreldrene er trygge i sin bistand til barnet.

Se mer i nettsaken om hva de øvrige paneldeltakerne og oppsummer Frode Restad sa.

Lou C Noreen og Kjersti Falck på Foreldrekonferansen 2015
(Foto: FUG/FUB)

Foreldre må bry seg!

Seniorrådgiver i FUB Lou Cathrin Norreen og FUGs førstekonsulent Kjersti Falck traff mange hjemme med sitt foredrag om foreldrenes betydning for barnets trivsel og læring i skolen og barnehagen.

- Foreldre som engasjerer seg betyr en stor forskjell. Engasjer dere, samarbeid med de ansatte og hverandre, sørg for å inkludere andre foreldre - og barn - og vær en trygg base for barna i alle faser av oppveksten! sa de blant annet.

Deres presentasjon finner du her.

Torleif Lundquist Foreldrekonferansen 2015
(Foto: FUG/FUB)

Styres av frykt

- Menneskehjernen tror på det som blir gjentatt. Derfor må vi unngå å gi hverandre negative tilbakemeldinger. Til slutt tror folk på det. Si heller til en ungdom hvordan oppgaven skal løses i stedet for hvordan den ikke skal løses, sa adjunkt og forfatter Torleif Lundquist.

Han mener mange mennesker styres av frykten for å mislykkes. Slik negativ feedback, som Lundquist kaller snurping, gjør at de blir underytere. De våger ikke å prøve seg, verken faglig eller i kjærligheten. Da kan de jo mislykkes.

Skriveblokk Make a great day! Foreldrekonferansen 2015
(Foto: Jan-Erik Frisli)

Make a great day!

- Vi trenger å ta et oppgjør med snurpingen. Det er like viktig å beskytte oss mot passiv snurping som mot passiv røyking, sa han og pekte på forfatter Astrid Lindgren som en foregangsperson mot snurping.

Lundquist var også opptatt av at ungdom trenger tydeliggjøring og ansvarliggjøring, fremfor det han kaller ”ullen fjøslukt”.

- Vi må fortelle de unge at de selv står ansvarlig for valgene de gjør. Ingen ”havner på fylla” – det er et resultat av eget valg, sa han! Hans presentasjon er ikke tilgjengelig.

Hadi Strømmen Lile på Foreldrekonferansen 2015
(Foto: FUG/FUB)

For lite kunnskap

Hadi Strømmen Lile holdt foredraget: "Hva er et godt menneske i følge FN`s barnekonvensjon?" der han blant annet trakk fram urbefolkningen i Norge - samene."

- Mange tror at samene har rettigheter som de ikke har. De kritiserer samene for å syte og klage med utgangspunkt at de har så mange rettighet (f. eks beitemarksområder), som de altså i virkeligheten ikke har, sa han.

Halvparten av de spurte lærerne i hans undersøkelse, mente at samene er for kravstore. Svært få (ca 10 %) kjenner til hvor lenge fornorskingspolitikken varte, og dermed betydningen av det.

Her finner du Hadi Strømmen Liles presentasjon.

Ida Brndzæg og Stig Torsteinson på Foreldrekonferansen 2015
(Foto: FUG/FUB)

Voksne som ladestasjoner

- Barnehagen må sees i et psykisk helse-perspektiv, ikke bare i et omsorgsperspektiv. Den tilknytningen barna får der, er grunnleggende. De ansatte har en utrolig viktig 2. plass i barnas liv, sa psykologparet Ida Brandzæg og Stig Torsteinson.

De mener man bør erstatte ordet tilvenningsperiode med tilknytningsperiode i barnehagen.

- Tilknytning er som å sette stikkontakten i lampen. Hjerne lyser opp, sa de og siterte Daniel Siegel.

Både voksne i barnehagen og foreldrene er viktige ”ladestasjoner” for barna for at de skal utvikle selvstendighet og selvtillit. De skal tåle å stå i motstand senere.

- Å knytte gode relasjoner til de minste, er å gi dem et psykisk immunforsvar for fremtiden. Alt du legger inn i omsorg, trøst, latter og glede kommer ut som styrket psykisk helse hos barnet, sa de. Her er en kortversjon av deres presentasjon.

Norsk Psykologforening har nylig publisert en artikkel med video fra Ida Brandzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad som er essensen av deres foredrag på konferansen.

Gruppearbeid1 Foreldrekonferansen 2015
(Foto: FUG/FUB)

Gruppearbeidene

Det var stor entusiasmen og gode diskusjoner om temaet relasjoner på samtlige grupper. Det viktigste med denne sesjonen var nettverksbygging og gode samtaler.

Her er korte oppsummeringer fra de fleste av gruppene. Noen ekstra kan komme senere.       

Gruppe 1  Gruppe 2  Gruppe 3  Gruppe 4

Gruppe 5  Gruppe 6  Gruppe 7 
Gruppe 9  Gruppe 10

Grupperarbeid2 Foreldrekonferansen 2015
(Foto: FUG/FUB)
Gruppearbeid3 Foreldrekonferansen 2015
(Foto: FUG/FUB)
Gruppearbeid4 Foreldrekonferansen 2015
(Foto: FUG/FUB)
Latter i salen Forledrekonferansen 2015
(Foto: FUG/FUB)
Paneldebatt Foreldrekonferansen 2015
(Foto: FUG/FUB)
Øystein Wiik Foreldrekonferansen 2015
(Foto: FUG/FUB)
Elisabeth Strengen Gundersen på Foreldrekonferansen 2015
(Foto: FUG/FUB)
Publikum klapper Foreldrekonferansen 2015
(Foto: FUG/FUB)