FUG-leder og Trine Skei Grande

Skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard, Venstre-leder Trine Skei Grande og Godi Keller fra Pøbelprosjektet hadde ikke presentasjoner til sine innlegg. Hovedepunktene av det de sa finner du i denne nettsaken. 

 

Botnan Larsen om spesialundervisning

KFU, sosiale medier og spesialundervisning

Roar Brekken, Stjørdal Kommunale Foreldreutvalg (SFKU): ”Vi har lykkes”.

Alf Tore Meling om "Sosiale medier som verktøy for tillitsvalgte foreldre"

Kjersti Botnan Larsen, jurist fra Utdanningsdirektoratet om spesialundervisning.

 

Bevegelse er viktig for hjernen

Helse, bevegelser og skolemiljø

Morten Hendis, seniorrådgiver hos Barneombudet: Om det psykososiale skolemiljøet

Anne Cecilie Giertsen, helsesøster: Hva er en god helsetjeneste?

Torgny Steen, kommunikolog: En skole for alle hjerner.

Rektor Pål Riis

Relasjoner og god ledelse

Emilie Kinge, spesialpedagog om de viktige relasjonene

Pål Riis, rektor ved Ullern videregående skole: God ledelse og samarbeid med foreldrene.

Her er også en oppsummering fra Speakers corner. Det første innlegget her handlet om It`s learning og her er lenken til dette.  

Spørsmålene som var innsendt på forhånd og ble besvart av utvalget er samlet her.

Til slutt diktet som Ellen Lie ikke husket da hun hadde ordet på Speakers Corner:

"Når livet går i mot deg
og verden deg sårer.
Så smil kjære du, ja smil gjennom tårer."

Bra med bevegelse
Deltakerne i bevegelse
Konsentrasjon
Latter og hjernetrim
Se opp og bevege seg
Edward Kinnes og Jon Krogvold
FUG-leder gg kontorsjef gjør øvelser
Kjersti Falck
Utvalget svarer
Utvalget svarer