Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Kompetansemål

Hva er pensum og hvor finner vi hva barna skal lære?

Vi foreldre er vant til å forholde oss til skolebøker som ”pensum”. Nå heter det ikke pensum lenger, men kompetansemål. For hvert fag har Kunnskapsløftet mål etter 4., 7. og 10. trinn og etter VG1/VG2 i videregående opplæring. Skolens oppgave er å legge til rette og å undervise slik at elevene når målene.

Alle kompetansemålene finnes på utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Eksempel fra samfunnskunnskap

Vi kan ta kart som eksempel fra samfunnskunnskap. Her er kompetansemålene:

  • etter 4. trinn: ”setje namn på og plassere heimstaden, heimkommunen, heimfylket og landet sitt på teikningar, kartskisser eller modellar”
  • etter 7. trinn: lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovudtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, dei samiske busetjingsområda, Noreg, Europa og andre verdsdelar
  • etter 10.trinn: lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn

Her ser vi at det er en utvikling i å bruke og å forstå kart fra 4.–10. trinn. Oppgaven for skolen er å legge opp undervisningen slik at elevene har mulighet til å nå disse målene. På videregående opplæring er det en helt annen inndeling av hovedområdene, men et eksempel på kompetansemål i hovedområdet Internasjonale forhold som hører inn under samfunnsfag er:

  • diskutere samanhengen mellom økonomisk vekst, miljø og berekraftig utvikling

Ulike læremidler

Skolene må ikke ha lærebøker som følges fra begynnelse til slutt i alle fag. De kan bruke ulike læremidler som bøker, brosjyrer, foredrag, nettet, aviser, intervjuer og annet. En god del av læringen kan være nettopp å hente inn kunnskap fra ulike kilder. Kanskje også noen av foreldrene har kunnskap om noen av emnene?

Foreldremedvirkning

For at vi foreldre skal kunne hjelpe barna våre, trenger vi informasjon. Vi må stille spørsmål som for eksempel: Hvilke læremidler bruker de i samfunnsfag? Hvordan underviser de for at elevene skal lære å sette navn på hjemstedet sitt på et kart? Hvordan kan vi som foreldre hjelpe til for at barna våre skal ha best mulig læring? Et godt samarbeid mellom hjem og skole vil gi det beste læringsutbytte for barna våre.