Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Personvern og elevopplysninger

Det er klare regler for innhenting av personopplysninger om elever og foreldre av skolen eller enkeltansatte på skolen.

Det er ikke tillatt å innhente personopplysninger om barn eller unge uten foreldrenes samtykke. Å innhente opplysninger om barn uten foreldrenes samtykke er ulovlig og en krenkelse av barnas personvern, uansett opplysningenes art. Også i tilfeller der opplysningene anonymiseres, skal foreldrene gi sitt samtykke, i tillegg til at visse forskningsetiske regler må følges. Videre bør også rektor være informert og ha gitt sin tillatelse.

Mer stoff om dette finner du hos Datatilsynet. Se lenkene til høyre.