Om videregående opplæring

En rekke tiltak ble lagt fram da kunnskapsminister Kristin Halvorsen presenterte Stortingsmelding nr. 20 – På rett vei - 15. mars. Den varsler den mest omfattende endringen av videregående skole på 20 år.

Foruten praksis allerede fra første året og en mye mer fleksibel veksling mellom teori og praksis i yrkesfag, får også de med fagbrev nå rett til et påbyggingsår for studiekompetanse – også etter bestått fagutdanning. Dette har vært forsøkt med stort hell for de med elektrofagbrev som har fortsatt på ingeniørstudiet.

- Vi har sett at mange skifter over til studieforberedende etter vg2, og vi har trodd at dette skyldtes problemer med å skaffe lærlingeplass. Men dette er ofte et bevisst valg fra elevene; de vil ikke lukke sin egen mulighet for videre studier. Men det er også her vi finner det dramatiske frafallet, sier Kristin Halvorsen.

Overgange fra de praktisk rettede vg1 og vg2 blir ofte svært tøff for elevene som tar det tredje påbyggingsåret, spekket med teori. Frafallet ligger på 40 – 45 %, som betyr 7-8000 elever. - Derfor innfører vi disse grepene, sier Halvorsen.
 

Veterinærstudiet

Tidlig praksis - bra veksling

- Vi er svært glade for forslagene i meldingen. Vi ønsker at barna våre skal ha et arbeidsliv å gå til etter endt videregående. Derfor er det positiv med større fleksibilitet i videregående, og at eleven nå får smake på arbeidslivet alt i unge alder, sier Beckham.

FUG er både glade for den nye vekslingsmodellen på yrkesfag med større og jevnere blanding av teori og praksis. Og vi er glade for at de som går over til studiespesialisering etter vg2 nå gis tilbud om et halvt års forkurs for å kunne tilpasse seg den teoretiske biten, sier Beckham.

FUG er også glade for at Media- og kommunikasjon nå blir et rent studiespesialiserende program og at Formgivningsfag også skal bli et eget programvalg.
 

FUG-leder Christopher Beckham_13

Ny NOU om grunnopplæring

Den nye Stortingsmeldingen baserer seg på en rekke delevalueringer av Kunnskapsløftet som ble innført i 2006. FUG har uttalt seg om disse tidligere.

Nå varsler også Halvorsen at hun ønsker å opprette et offentlig utvalg (NOU) om grunnopplæringen som skal se på fag og innhold i skolen sett i forhold til fremtidens kompetansebehov.

- Er vi sikre på at fagene og den vektleggingen vi gjør i skolen er det som samfunnet vårt trenger i fremtiden? Lærer barna som starter i 1. klasse nå det samfunnet vil ha behov for i 2026? Dette vil vi finner mer ut om; vi må være i forkant, sier Halvorsen.

Hun påpeker at det som nå preger utdanningsdebatten internasjonalt er om vi utdanner folk som er kreative nok, har samarbeidsevne og er nok internasjonalt orientert.

- Svært positivt prosjekt og veldig spennende, sier Christopher Beckham.

Se fakta-ark til den nye Stortingsmeldingen fra Kunnskapsdepartementet her.