FUGs vedtatte Kommunikasjonspolitikk 2016–2019 bygger på prinsippene om åpenhet og dialog med målgruppene, i tråd med den statlige kommunikasjonspolitikken.