Anne D. Nilsen, senior kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 901 17 452
E-post: anne.nilsen@fug.no

Marius Chramer, Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Kan kontaktes direkte på mobil: 958 16 737
E-post: marius.chramer@fug.no;