Anne D. Nilsen, senior kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 901 17 452
E-post: ani@fug.no

Gunn Iren Gulløy Müller, Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Kan kontaktes direkte på mobil: 415 65 878
E-post: gim@fug.no