Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Pressekontakt

Anne D. Nilsen, senior kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 22 05 90 73 og 901 17 452
E-post: ani@fug.no

Gunn Iren Gulløy Müller, Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Kan kontaktes dirkte på mobil: 415 65 878
E-post: gim@fug.no