Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Fortvilt mor med sønn

Svært alvorlig at skoler bagatelliserer mobbing

I 2016  fikk Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) i alt 55 henvendelser om mobbing. Det er en liten oppgang fra 2015. Foreldre forteller at de blir møtt med skepsis, bagatellisering og mangel på oppfølging fra skolen når de melder fra.

2017-01-10
Gunn Iren Müller svart topp

FUG glad for satsing mot mobbing – savner SFO-evaluering

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er glade for regjeringens satsing mot mobbing og for tiltak som kan gi hjelp tidlig til elever som sliter i lesing, skriving og regning. Men FUG er samtidig skuffet over at det ikke er satt av midler til en nasjonal evaluering av SFO.

2016-10-06
FUG-leder Gunn Iren Müller

FUG skal leie nordisk foreldrenettverk

Mangfald og tilpasning vert temaet når FUG-leiar Gunn Iren Müller skal leie det nordiske nettverket av foreldre med barn i skulen dei neste to åra.

2016-09-19
FUG-leder Gunn Iren Müller alvorlig

2015-tall: Mange foreldre opplever å ikke blir hørt eller trodd

I 2015 tok 530 foreldre kontakt med Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG). Mobbing, læringsmiljø og vanskelig kommunikasjon med rektor utgjorde 40 % av spørsmålene. Totalt er det en nedgang i antall saker.

2016-01-13
Elisabeth Strengen Gundersen juni2015

Statsbudsjettet: Mye bra, men FUG savner flere mobbetiltak og SFO-evaluering

- FUG er positive til realfagsatsingen og økt lærertetthet i småskolen og på ungdomstrinnet. Men vi er skuffet over at det heller ikke i år er satt av penger til en nasjonal evaluering av SFO. Det kunne ha bidratt til kvalitetsheving og utjevning av de store forskjellene vi vet fins i dag, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

2015-10-08
Elisabeth S. Gundersen og Øystein Djupedal

Klokt å trekke med foreldre mot mobbing

– FUG er glad for at Djupedalutvalget tar på alvor at mange foreldre opplever avmakt i møte med skolen i mobbesaker. Derfor støtter vi sanksjonsforslaget og er glade for at foreldre gis en tydelige rolle i det forebyggende arbeidet, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

2015-03-18
Elisabeth Strengen Gundersen ny FUG-leder

14.05.14: - Flere voksne må inn i skolen

- Norsk skole trenger mange flere ansvarlige voksne som er tilgjengelige for barn og unge i skoletida, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen. FUG mener det reviderte budsjettet ikke innfrir.

2014-12-02
I. Elisabeth Stengen Gundersen på scenen, nærbilde

08.01.14: – Foreldre får ikke god nok opplæring av skolen

Aldri før har så mange foreldre kontaktet FUG: totalt 550 i 2013. – Halvparten av spørsmålene burde foreldrene fått svar på fra sin skole, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

2014-01-08

25.07.13: Foreldre frustrert over dårlig kommunikasjon med rektor

Første halvår 2013 har 52 foreldre kontaktet Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) om vanskelig kommunikasjon med skolens ledelse. Dette er mer enn i hele fjor. – Bekymringsfullt, sier FUG-leder Christopher Beckham.
2013-08-23

09.01.12: FUG positive til en mer praktisk rettet ungdomsskole

FUG er positive til forslagene i Stortingsmelding 22 om innføring av valgfag og en mer praktisk rettet ungdomsskole. Men FUG er i mot at elevrådsarbeid fjernes som fag og reagerer på at foreldre er utelatt når det gjelder vurdering og læringsmiljø.
2012-02-24