Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
I. Elisabeth Stengen Gundersen på scenen, nærbilde

08.01.14: – Foreldre får ikke god nok opplæring av skolen

Aldri før har så mange foreldre kontaktet FUG: totalt 550 i 2013. – Halvparten av spørsmålene burde foreldrene fått svar på fra sin skole, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

2014-01-08

25.07.13: Foreldre frustrert over dårlig kommunikasjon med rektor

Første halvår 2013 har 52 foreldre kontaktet Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) om vanskelig kommunikasjon med skolens ledelse. Dette er mer enn i hele fjor. – Bekymringsfullt, sier FUG-leder Christopher Beckham.
2013-08-23

09.01.12: FUG positive til en mer praktisk rettet ungdomsskole

FUG er positive til forslagene i Stortingsmelding 22 om innføring av valgfag og en mer praktisk rettet ungdomsskole. Men FUG er i mot at elevrådsarbeid fjernes som fag og reagerer på at foreldre er utelatt når det gjelder vurdering og læringsmiljø.
2012-02-24

16.12.11: Christopher Beckham ny FUG-leder

Christopher Beckham (37) fra Laksevåg ved Bergen blir ny leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) fra 1. januar. Sammen med åtte andre foreldre ble han oppnevnt av Kongen i statsråd fredag. Det nye utvalget er oppnevnt for perioden 2012 – 2015.
2012-02-24

08.12.11: Rekordår: Over 500 foreldre har kontaktet FUG

En uke ut i desember har Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) mottatt 110 flere spørsmål om skolesaker enn i hele fjor. Så langt i år har 516 foreldre kontaktet FUG for å få hjelp og råd, mot 406 henvendelser totalt i 2010.
2012-02-24

26.09.11 Ungdomsskolen: Gir foreldre blaffen?

Nye foreldre, ukjente lærere, krevende lekser og mer selvstendige barn. Overgangen fra barne- til ungdomstrinnet kan føles som ganske brutal for mange foreldre. FUG advarer mot at foreldre backer ut i disse tre viktige årene.
2011-09-30

23.06.11: Rekordmange foreldre ringer FUG

Så langt i år har Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) mottatt 335 henvendelser fra foreldre om råd og hjelp i skolesaker. I hele fjor mottok FUG 406 henvendelser, og 2011 ligger dermed an til å bli et rekordår.
2011-06-29

07.01.11 Foreldre fortviler over ikke å nå igjennom på skolen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har i 2010 hatt en rekke tunge henvendelser fra fortvilte foreldre som ikke føler de når igjennom til skolen og skolens ledelse. De tyngste sakene dreier seg om mobbing.
2011-01-11

06.01.11 Nordisk komité: PISA viser ikke helheten

PISA gir en viktig indikasjon på hvordan det står til i skolen, men den viser ikke helheten. Det mener lederne for de nordiske hjem-skole-organisasjonene.
2011-01-11

01.10.10 FUB støtter kravet om økt faglig nivå hos barnehageansatte

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er positive til forslaget fra Brenna-utvalget om at minst 50 % av de barnehageansatte må ha førskolelærerutdanning. Lena Jensen, leder i FUB, mener rapporten kommer med en rekke gode anbefalinger.
2010-10-01