Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Gunn Iren Müller svart topp

FUG glad for satsing mot mobbing – savner SFO-evaluering

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er glade for regjeringens satsing mot mobbing og for tiltak som kan gi hjelp tidlig til elever som sliter i lesing, skriving og regning. Men FUG er samtidig skuffet over at det ikke er satt av midler til en nasjonal evaluering av SFO.

2016-10-06
FUG-leder Gunn Iren Müller alvorlig

2015-tall: Mange foreldre opplever å ikke blir hørt eller trodd

I 2015 tok 530 foreldre kontakt med Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG). Mobbing, læringsmiljø og vanskelig kommunikasjon med rektor utgjorde 40 % av spørsmålene. Totalt er det en nedgang i antall saker.

2016-01-13
Elisabeth Strengen Gundersen juni2015

Statsbudsjettet: Mye bra, men FUG savner flere mobbetiltak og SFO-evaluering

- FUG er positive til realfagsatsingen og økt lærertetthet i småskolen og på ungdomstrinnet. Men vi er skuffet over at det heller ikke i år er satt av penger til en nasjonal evaluering av SFO. Det kunne ha bidratt til kvalitetsheving og utjevning av de store forskjellene vi vet fins i dag, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

2015-10-08
Elisabeth S. Gundersen og Øystein Djupedal

Klokt å trekke med foreldre mot mobbing

– FUG er glad for at Djupedalutvalget tar på alvor at mange foreldre opplever avmakt i møte med skolen i mobbesaker. Derfor støtter vi sanksjonsforslaget og er glade for at foreldre gis en tydelige rolle i det forebyggende arbeidet, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

2015-03-18
Elisabeth Strengen Gundersen ny FUG-leder

14.05.14: - Flere voksne må inn i skolen

- Norsk skole trenger mange flere ansvarlige voksne som er tilgjengelige for barn og unge i skoletida, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen. FUG mener det reviderte budsjettet ikke innfrir.

2014-12-02
I. Elisabeth Stengen Gundersen på scenen, nærbilde

08.01.14: – Foreldre får ikke god nok opplæring av skolen

Aldri før har så mange foreldre kontaktet FUG: totalt 550 i 2013. – Halvparten av spørsmålene burde foreldrene fått svar på fra sin skole, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

2014-01-08

25.07.13: Foreldre frustrert over dårlig kommunikasjon med rektor

Første halvår 2013 har 52 foreldre kontaktet Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) om vanskelig kommunikasjon med skolens ledelse. Dette er mer enn i hele fjor. – Bekymringsfullt, sier FUG-leder Christopher Beckham.
2013-08-23

09.01.12: FUG positive til en mer praktisk rettet ungdomsskole

FUG er positive til forslagene i Stortingsmelding 22 om innføring av valgfag og en mer praktisk rettet ungdomsskole. Men FUG er i mot at elevrådsarbeid fjernes som fag og reagerer på at foreldre er utelatt når det gjelder vurdering og læringsmiljø.
2012-02-24

16.12.11: Christopher Beckham ny FUG-leder

Christopher Beckham (37) fra Laksevåg ved Bergen blir ny leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) fra 1. januar. Sammen med åtte andre foreldre ble han oppnevnt av Kongen i statsråd fredag. Det nye utvalget er oppnevnt for perioden 2012 – 2015.
2012-02-24

08.12.11: Rekordår: Over 500 foreldre har kontaktet FUG

En uke ut i desember har Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) mottatt 110 flere spørsmål om skolesaker enn i hele fjor. Så langt i år har 516 foreldre kontaktet FUG for å få hjelp og råd, mot 406 henvendelser totalt i 2010.
2012-02-24