Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Far og barn som spiller brettspill

FUGs prinsippnotat om lekser 2017

Lekser er kimen til mange konflikter mellom barn og foreldre, og slik trenger det ikke å være. Hovedmålet med lekser er at det skal bidra til økt læring hos elevene, men for mange oppleves det uoverkommelig og gjør at de kvier seg for aktiv deltakelse i timene på skolen. FUG ønsker at lekser blir et naturlig tema i dialogen mellom hjem og skole hvor man finner gode løsninger for den enkelte elev.

2017-02-02
Barn i lek

FUGs problemnotat om SFO 2016

Foreldreutvalget får henvendelser fra foreldre om SFO. Tilbudet om SFO varierer mye fra sted til sted. FUG har i flere år oppfordret Kunnskapsdepartementet til å foreta en bred evaluering av SFO. 22. november 2016 vedtok Stortinget etter forslag fra Venstre å be regjeringen utrede dagens SFO-tilbud i en Stortingsmelding

2016-11-24
Gruppe skolebarn

FUGs prinsippnotat om gratisprinsippet 2016

Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis. Gratisprinsippet i offentlige skoler skal sikre alle elever en rett til den samme opplæringen uavhengig av foresattes eller barnets økonomiske situasjon. Kommunen har dermed ikke anledning til å kreve foreldrebetaling for utgifter som er knyttet til grunnskoleopplæringen for elevene.  

2016-03-17
Jente kikker på et ark med mange tall

Notat om matematikk (2012)

Vedlagte notat ble sendt til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med en rådslagning om matematikk høsten 2012.

Les FUGs notat om matematikk vedtatt 28.09.2012.

2012-09-28