Konferansen finner sted på Inderøy ungdomsskole lørdag 4. februar fra kl. 11.00 til 17.00.

- Vi ble inspirert til å arrangere denne regionale konferansen etter å ha vært på FUGs Foreldrekonferansen i oktober i fjor, sier initiativtaker og leder av Stjørdal KFU, Roar Brekken.

Målet med møtet er å sette fokus på hjem-skole-samarbeid på kommunalt nivå og legge til rette for erfaringsutveksling mellom KFU`ene i Nord-Trøndelag.

Dra i gang

- Vi håper også at vi med seminaret kan oppmuntre foreldre i kommuner uten KFU til å dra i gang dette der hvor det er hensiktsmessig. Det er ønskelig at flere fra hvert KFU eller hver kommune kan delta, sier Brekken.

En rekke foredragsholdere vil snakke om temaer som hvordan få kommunale foreldreutvalg til å fungere, Foreldreskolen, tilsyn og foreldreutvalg på videregående.

Søknadsfristen er 27. januar. Se hele programmet med påmeldingsinfo her.