Elisabeth S. Gundersen des14

På topp blant de 605 henvendelsene ligger spørsmål om organsiering (193). Her spør foreldre om skolenedleggelse  klassesammensetning, undervisningtilbudet, skyss  eller annet knyttet til lovverket.

På andreplass kommer spørsmål om rådsorgan på skolen, med 141 henvendelser. Dette gjelder primært usikkerhet omkring FAUs rolle, mandat og sammensetning.

- Disse to kategoriene utgjør over 55 % av henvendelsene i fjor, og er stadig økende. Alle er av en slik art at skolene selv burde kunne gi god nok informasjon til foreldre om dette, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

- Opplæringsloven er klar i forhold til foreldrenes rolle på skolen. Og rektor sitter på mye informasjon. Men det er viktig at rektor formidler dette videre til foreldrene, sier hun.

Fortvilt mor med sønn

Mobbing øker

Skolemiljø er en samlekategorie som omfatter både læringsmiljø, mobbing og vanskelig kommunikasjon med rektor. I 2014 utgjorde spørsmål om dette ca 44 % av henvendelsene.

Mens det i fjor kom 111 henvendelser om læringsmiljøet (mot 86 året før), viser kategorien ”vanskelig kommunikasjon med rektor” en liten, og gledelig, nedgang fra 81 til 67 saker.

Derimot har mobbesakene økt inn til FUG for første gang på flere år. I 2014 kom det 70 henvendelser om mobbing mot 44 henvendelser i 2013 og 41 i 2012.

- Dette må vi følge med på. Det kan ha naturlig sammenheng med at mobbing fikk mye plass i mediene etter Odin-saken i høst. FUG fikk også mange henvendelser etter dette, sier FUG-lederen

- Flere andre sterke historier og kampanjer om digital mobbing, som ”Manifest mot mobbing-kampanjen”, kan også ha bidratt til at flere velger å stå fram og be om hjelp. Åpenhet er bra. Vi håper ikke våre tall varsler at enda flere opplever mobbing enn de vi alt vet om fra Elevundersøkelsen, sier hun.

Foreldreplakaten thumb

- Ta kontakt!

FUG ønsker å være en støtte for alle landets foreldre, og henvendelsene bekrefter nettopp denne rollen.

- Vi vet, og rektorene vet, at foreldrene er en helt sentral ressurs for å skape et godt læringsmiljø på skolen, sammen med lærerne. Derfor må skolen også trekke dem aktivt med inn i rådsarbeidet ved å gi dem verktøy og god informasjon, sier Gundersen.

- FUG kan også bistå med dette gjennom rådgivning, foredrag og mye informasjon på nettsiden vår.

-  I tillegg arbeider vi nå aktivt for å etablere epostkontakt med FAU-ledere over hele landet. Kontakt oss, si fra hva dere savner og fortell samtidig skolen hva dere trenger av opplæring og råd for å bli gode foreldrerepresentanter, sier hun.