Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Må alle skoler ha et ordensreglementet?

Jeg lurer på om alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement? Hvem lager det og hvordan ble det vedtatt?

2016-02-03

Bring Your Own Device (BYOD) - Hva kan foreldre gjøre?

Vår skolen har en praksis som heter Bring Your Own Device (BYOD). Den går ut på at elevene tar med sin private datamaskin til skolen og bruker den i timene. Mange foreldre opplever dette som problematisk. Hva kan vi gjøre?

Jeg har spurt læreren om mine rettigheter i skolen.

Han har sagt jeg skal slå opp på nettet, men jeg finner ikke fram. Finnes det en samlet oversikt over elevenes og foreldrenes rettigheter i skolen?

Er det regler for når en skoledag skal begynne og slutte?

Vår skole har dette året flere dager i uken der elevene starter kl. 10 (noen 10.30). Dette er omdiskutert blant både lærere, elever og foreldre, og meningene spenner fra stor begeistring til stor frustrasjon. Etter nok en diskusjon med andre foreldre ble vi sittende å undre oss: Er det lov? Eller er det regler for hvilket tidsrom skoledagen skal starte og slutte?

Hvem har rett til særskilt norskopplæring?

Vi har fått nye naboer fra Polen. Datteren på 10 år kan foreløpig ikke noe norsk, og hun strever på skolen. Jeg har hørt om noe som heter særskilt noskopplæring. Har hun rett på det?

Er det lov å arrangere gudstjenester i skoletiden?

Jeg er FAU-leder, og på vår skole er det blitt en heftig diskusjon om skolegudstjeneste til jul. Noen mener dette er en viktig del av vår kulturtradisjon, og at alle elevene har godt av å være med i kirken. Andre mener dette er krenkende for de som ikke er kristne. Men spørsmålet er om det er lov?

Hva er forskjellen på inkludering og integrering?

Skolen bruker mange begreper som kan være vanskelig å holde fra hverandre. Hva er forskjellen på inkludering og integrering?

Hva er sakkyndig vurdering?

Vi får høre fra skolen at det må foretas en sakkyndig vurdering før en elev kan få tilbud om spesialundervisning. Hva er det?

Hva er egentlig et enkeltvedtak?

Datteren min sliter med å følge med i matematikk og skal få spesialundervisning. Skolen sier de må lage et enketlvedtak. Hva er det?

Hvem har rett til spesialundervisning?

Min sønn i tredje klasse sliter med dysleksi. Han greier ikke å følge med i timene fordi han leser så sakte. Han er ellers normalt begavet.  Har han rett på spesialundervisning?