Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Jeg har spurt læreren om mine rettigheter i skolen. Han har sagt jeg skal slå opp på nettet, men jeg finner ikke fram.

Fins det en samlet oversikt over elevenes og foreldrenes rettigheter i skolen?

Er det regler for når en skoledag skal begynne og slutte?

Vår skole har dette året flere dager i uken der elevene starter kl. 10 (noen 10.30). Dette er omdiskutert blant både lærere, elever og foreldre, og meningene spenner fra stor begeistring til stor frustrasjon. Etter nok en diskusjon med andre foreldre ble vi sittende å undre oss: Er det lov? Eller er det regler for hvilket tidsrom skoledagen skal starte og slutte?

Hva er forskjellen på likeverdig og tilpasset opplæring, og hva betyr spesialundervisning og inkludering?

Skolen bruker mange begreper som kan være vanskelig å holde fra hverandre. Hva er forskjellen på likeverdig og tilpasset opplæring, og hva betyr spesialundervisning og inkludering?

Hva er egentlig et enkeltvedtak?

Datteren min sliter med å følge med i matematikk og skal få spesialundervisning. Skolen sier de må lage et enketlvedtak. Hva er det?

Må konferansetimene foregå på dagtid?

Jeg har en jobb som gjør at jeg må være tilstede og har vanskelig for å ta meg fri i løpet av dagen. Nå har jeg fått beskjed fra skolen om at alle konferansetimer må skje på dagtid av hensyn til lærernes arbeidstidsbestemmelser. Må det være slik?