Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Rett til å klage

På den enkelte skole og i kommunen behandles det mange saker som angår enkeltelever. Dersom en som foresatt opplever å få et vedtak som en ikke finner riktig, har en rett til å klage. Retten til å klage skal bidra til å sikre at det treffes rimelige og riktige avgjørelser.

Lovgrunnlaget
Retten til å klage på enkeltvedtak er hjemlet i Opplæringsloven kap. 15. Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter for enkeltelever og foreldre. Forvaltningsloven gir informasjon om saksforberedelse og saksbehandling og beskriver framgangsmåte ved klage.