Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Rettigheter

Foreldrene har hovedansvaret for barna sine og har derfor rett til medvirkning og medinnflytelse i skolen. I formålsparagrafen for hele grunnopplæringen står det at opplæringen i skolen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet.

 Barna har noen grunnleggende rettigheter i skolen:

  • Alle har rett til et fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
  • Lærerne som underviser i skolen skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse
  • Opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger.
  • Elevene har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring.
  • Elever som ikke har utbytte av den ordinære undervisningen, har rett til spesialundervisning.
Her er en nyttig lenke fra Utdanningsdirektoratet om rettigheter og plikter for elever i grunnopplæringen.
Hvis foreldrene mener at barna deres ikke får oppfylt rettighetene sine, kan de klage. Klagen skal rettes til skolen i første omgang, dernest til kommunen og til sist til Fylkesmannen som er siste klageinstans.
Foreldres plass i skolelovgivningen