Visning: A A A A A
Giella Giella Giella

Samarbeidspartnere

FUG deltar aktivt i mange grupper og utvalg. FUG representerer en sentral brukergruppe i skolen, og det er viktig å ha foreldreperspektivet med i alt som angår barnas lærings- og oppvekstmiljø. Gjennom dette samarbeidet tar FUG aktivt del i den sentrale skolepolitiske debatten.

Sentrale aktører som FUG samarbeider med:

På politisk nivå
FUG har også regelmessig kontakt med Stortinget, spesielt med medlemmene av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, men også med andre sentrale politikere.

FUGs kontakt med Kunnskapsdepartementet skjer på to plan, med politisk ledelse og med embetsverket. FUG har hvert år minst to møter med statsråden og øvrig politisk ledelse.