FUG-leder Gunn Iren Müller og UDF-leder Steffen Handal
FUG-leder Gunn Iren Müller og leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal (Foto: FUG)

FUG sa i høringen til Stortingets Utdannings- og forskningskomité 19. april at deres inntrykk er at mange steder er det barnet som må tilpasse seg skolens trange rammer, og ikke motsatt.

– Hensikten var å ønske alle barn velkommen som de er for å gjøre barna trygge på seg selv og hva de kan det første året. I stedet vet vi at barn føler seg utenfor og utilstrekkelige. Dette gir en svært dårlig start på grunnutdanningen for de det gjelder, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Hun legger til at det skjer mye god læring gjennom lek.

En evaluering må ha som mål å gjøre opplæringen bedre for de yngste elevene. Det kan være behov for å se nærmere på om elev- og menneskesynet, som kommer sterkt til synet i skolens formålsparagraf, også gjelder for elevene i praksis, påpeker FUG.

– Og barnas egne opplevelser av skolehverdagen og klassefellesskapet må bli lagt vekt på. I tillegg ønsker vi at foreldrenes syn må komme med – også om samarbeidet med skolen, sier hun. 

Se opptak fra Stortingets nett-tv her.

Se hele FUGs høringssvar her.

FUG-lederen sammen med tre seniorrådgivere fra FUB og FUG
FUG-leder (t.v.), seniorrådgiverne Åse-Berit Hoffart og Lou Cathrin Norreen fra FUB og Gøril B. Lyngstad fra FUG. (Foto: FUG)

Overgang barnehage - skole

FUG-lederen deltok også i høringen om endringer i barnehageloven, Prop. 67L (2017-2018).

– Vi støtter, som FUB, departementets forslag om at det er skoleeier som skal ha ansvaret for å sikre en god overgang fra barnehage til skole og SFO, og at barnehageeier plikter å samarbeid, sier Gunn Iren Müller.

Men FUG mener det likevel må gis sterkere føringer for arbeidet med en  overgangsplan som skoleeieren nå skal ha plikt til å lage.

– Elevene og foreldrene må få en tydeligere rolle og stemme i dette arbeidet. For eksempel bør man involvere rådsorganene i både barnehagen og skolen. Og man må ta utgangspunkt i hva barnet mestrer og kan før skolestart, og ikke alt det barnet ikke kan, sier hun.

En god overgang handler også om anledningen til å vurdere fremskutt eller utsatt skolestart, i samråd med erfarne pedagoger. Det kan være store skiller i modenhet på barna, blant annet i forhold til når på året de er født.

For barn med større funksjonsnedsettelser og behov for særskilt tilrettelegging, må kontakten mellom barnehage og skole starte halvannet år før skolestart.

Også for barn som har krav på opplæring i samisk, kvensk/finsk eller tegnspråk, må det etableres godt samarbeid mellom barnehagne og skolen/SFO i god tid.

– FUG mener også at overganger mellom barne- og ungdomsskolen, og mellom ungdomsskolen og videregående er viktige. Et forpliktende samarbeid må gjelde også der, sier Gunn Iren Müller.  

Se opptak fra Stortingets Nett-TV her.

Se hele FUGs høringssvar her.

Plenum høring i Stortinget (Foto: FUG)
Plenum høring i Stortinget (Foto: FUG)