Barn i lek
(Foto: Colourbox)

Statsbudsjettet har vært av stor interesse for mange de siste ukene og vi i FUG fulgte også spent med ved fremleggelsen for å se om noen av våre hjertesaker hadde fått plass.

Dessverre er en nasjonal evaluering av SFO heller ikke neste år vurdert som viktig nok i statsbudsjettet.

Gunn Iren Müller alvorlig
(Foto:FUG)

SFO i 20 år

Det er stor forskjell på SFO-tilbudene rundt omkring i landet, ja selv innenfor kommunegrensene er det forskjeller.

Vi mener det er helt nødvendig å se på dette tilbudet som nå har eksistert i mer enn 20 år uten noen overordnede føringer. Det bør lages en nasjonal standard for innhold, pris, arealkrav, krav til personaltetthet og til personalets kompetanse og erfaring.

aktivitet
(Foto: Colourbox)

Barna og foreldrene må være trygge

De yngste barna tilbringer like stor del av hverdagen sin på SFO som de gjør på skolen. Foreldrene må kunne føle seg trygge på at det er mange nok og gode nok voksne som har ansvar for barna fra de kommer om morgenen til de drar hjem om ettermiddagen.

Den tragiske saken i Alta der en 7-åring ble avkledd og hengt opp-ned av eldre gutter som befant seg i samme uteområde som SFO-barna, er et trist eksempel på at rutiner må sees grundigere på.

Handlingen er selvsagt helt uholdbar; slikt skal aldri skje. Barna skal være trygge der de leker og oppholder seg på skolen – både ute og inne. Vi er glade for at denne konkrete saken har blitt tatt på alvor av skolen og er anmeldt.

En nasjonal evaluering av SFO vil kunne sikre bedre kvalitet og mer enhetlige rutiner, innhold, pris og bemanning til beste for de yngste skolebarna.

Gunn Iren Müller, FUG-leder