Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

SFO

Opplæringsloven slår fast at skolene skal ha et tilbud om skolefritidsordning for elever i 1.-4. klasse.

Undersøkelse om SFO

SFO er i endring. Skoledagen utvides, og det får konsekvenser for SFO. Kommunene tilbyr leksehjelp for alle fra 1.-4. klasse, og mange har valgt å legge leksehjelpen til SFO. Fritidsaktiviteter elevene er med på, legges noen steder inn i SFO. Leksehjelp skal være gratis, SFO drives med foreldrebetaling og noen av aktivitetene koster penger. Noen mener SFO bør være gratis og obligatorisk for å utjevne sosiale forskjeller.