Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

SFO

Opplæringsloven slår fast at skolene skal ha et tilbud om skolefritidsordning for elever i 1.–4. klasse.

Undersøkelse om SFO

SFO er i endring. Skoledagen utvides, og det får konsekvenser for SFO. Kommunene skal tilby 8 timer leksehjelp hver uke og bestemmer selv hvilke trinn det skal legges til og hvordan det skal organiseres. Mange har valgt å knytte deler av leksehjelpen til SFO. Fritidsaktiviteter elevene er med på, legges noen steder inn i SFO. Leksehjelp skal være gratis, SFO drives med foreldrebetaling og noen av aktivitetene koster penger. Noen mener SFO bør være gratis og obligatorisk for å utjevne sosiale forskjeller.