FUG-leder i panel signerer Partnerskap mot mobbing
(Foto: FUG)

- Mobbing er et alvorlig problem for altfor mange barn og unge. Det kan gå på liv og helse løs og få tragiske følger for hele familier. Derfor er et slikt partnerskap viktig, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Sammen med FUB-leder Marie Skinstad-Jansen og 11 andre aktører satte hun sin signatur på det nye partnerskapet. Det forplikter alle partene til å jobbe for et inkluderende lærings- og oppvekstmiljø.

FUG har vært med i prosjektet Manifest mot mobbing siden det ble etablert i 2002 da Kjell Magne Bondevik var statsminister. Nå har det endret navn til Partnerskap mot mobbing og fått med flere partnere, til sammen 13 med statsministeren.

Partnerne i det nye partnerskapet er Sametinget, Utdanningsforbundet, FUG, FUB, Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Private Barnehagers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund på vegne av friskoleorganisasjonene.

Les den nye Partnerskapsavtalen 2016 - 2020 her.

Erna Solberg statsminister
(Foto: FUG)

Må være trygge for å lære

- Vi vet at det er utrolig vanskelig å lære dersom man er redd og utrygg. For å lære må man ha det godt hjemme og på skolen. Det som skjer i barndommen setter spor i voksen alder, sa statsminisiter Erna Solberg i sin hilsen.

Hun understreket at arbeidet mot mobbing ikke må skje i skippertak må jobbes med kontinuerlig.

- Alle kan lære å si hei og unnskyld, vise omsorg og inkludere andre. Og vi voksne må tørre å være litt tettere på. Det kan være at det første svaret vi får fra barna ikke alltid er det riktig, sa hun videre.

Hun mente også at foreldre må ta andre briller på når det gjelder egen barn. – De kan være englebarn hjemme men kanskje oppføre seg dårlig mot andre. Da må vi tørre å ta tak, sa hun.

Partnerskap mot mobbing med plakat
(Foto: FUG)

Forpliktende

- Det vi driver med nå er ansvarliggjøring, understreket kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han pekte på at Partnerskap mot mobbing nettopp er forpliktende for partnerne som nå har skrevet under.

- Det minst viktige er det vi gjør i dag - å signere. Det er symbolsk. Det viktige er det arbeidet vi nå må gjøre for inkludering og trygge miljøer på de arenaene vi alle på, sa han før signeringen.

En av de nye partnerne er Elevorganisasjonen. Leder Kristoffer Hansen pekte på at kampen mot mobbing har vært debattert siden før han ble født. Likevel gruer altfor mange seg til å gå på skolen hver dag.

- Det er tragisk. Alle elever skal alltid trives på skolen. Jeg håper og forventer at alle landets skoleeiere og -ledere tar dette på alvor, sa han.

FUB og FUG-lederne signerer Partnerskap mot mobbing
(Foto: FUG)

Foreldre viktige

- Foreldre er også viktige i arbeidet for å skape gode og trygge miljøer for barna i barnehagen og skolen. De må få medvirke i råd og utvalg, komme med innspill og oppmuntre til god tone, oppførsel og dialog mellom barna, de ansatte og foreldrene, sier lederne for FUG og FUB.

- Og ikke minst er foreldrene barnas viktigste forbilder i alt de sier, gjør og skriver. Vi må formidle at det ikke er greit å holde noen utenfor i lek, bursdager eller andre sammenhenger.

- Og vi må si tydelig i fra når krenkelser og mobbing oppdages, det gjelder også våre egne barn, sier FUG-leder Gunn Iren Mûller.

Se hvor mange som kontaktet FUG om mobbing og læringsmiljø i 2015

Se mer fra det siste årets Manifest mot mobbing her.

Les om beredskapsteam mot mobbing her.