Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Skap dialog - 1. trinn

Dette har vært FUGs kampanje for å styrke samarbeidet mellom hjem og skole, og som henvender seg til foreldre med barn på første trinn og lærerne deres.

Foreldresiden

På foreldresiden kan du finne mer om hvordan du kan bidra til ditt barns læring og engasjere deg i skolen. Du kan for eksempel finne tips om hvordan du kan gi barna leseglede.

Lærersiden

På lærersiden kan du finne mer om hvordan du kan skape engasjement blant foreldrene, og finne mer om hvordan foreldre kan bli en ressurs i elevenes læring.