Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

SKAP dialog

SKAP dialog har vært FUGs kampanje for å styrke samarbeidet mellom hjem og skole som spesielt henvender seg til foreldre med barn på 1. og 8. trinn, og lærerne deres.