Når foreldre engasjerer seg, blir elevene mer motiverte og gjør det bedre på skolen. FUG arbeider for at alle foreldre skal få økt kunnskap om hvordan de kan bidra i sine barns læring og bli en ressurs for skolen.

Gå til SKAP Dialog