Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Skolegudstjeneste

Skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling. Men gudstjenesten kan ikke være en del av KRLE-faget.

Hvitmalt kirke

Utdanningsdirektoratet anbefaler 13. november 2015 at skolene organiserer det slik at elevene aktivt må melde seg på skolegudstjenesten, og at det bør være samtidig påmelding til gudstjenester og alternative tilbud.

Foreldrene, eller den enkelte elev, hvis han eller hun er over 15 år, kan melde om fritak fra deltagelse i gudstjenester. Direktoratet presiserer også at fritak omfatter øving til gudstjeneste.

Anbefalingene gjelder både for julegudstjenester, påskegudstjenester og gudstjenester 17. mai.

Viktige forutsetninger for gjennomføringen

  • Skolene skal gjennomføre gudstjenesten i samarbeid og forståelse med foreldrene og elevene. Dersom skolen ønsker å arrangere eller delta på en gudstjeneste, bør dette tas opp med foreldre i forkant, for eksempel gjennom samarbeidsutvalg eller foreldreråd.
  • Det skal være enkelt for foreldrene eller elevene å forstå hva de eventuelt skal be seg fritatt for.
  • Skolen skal gi informasjon i så god tid at foreldrene eller elevene som ønsker det, med rimelig frist, kan melde om fritak.
  • Skolen må tilby ikke-diskriminerende fritaksordninger gjennom likeverdige alternative tilbud for de som melder om fritak
  • Skolen bør organisere deltagelse på gudstjenester ved at elevene aktivt melder seg på. Det bør være samtidig påmelding til gudstjenester og alternative tilbud.
  • Foreldrene eller elevene skal ikke måtte gi ut informasjon om egen tro.
  • Rektor bør jevnlig gjennomgå reglene om fritak fra aktiviteter med lærerne for å sikre at fritaksretten praktiseres riktig.