Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Skolehelsetjenesten

Ensom tenåringsjente - to jenter i bakgrunnen

FUG har lenge ønsket en styrking av skolehelsetjenesten. En åpen dør til helsesøster på skolen hver dag, tror vi kan bidra til å forebygge elevers fysiske og psykiske helseplager, som igjen kan gjøre at flere fullfører skolegangen.

Helsesøstertilbudet på skolene varierer svært mye fra kommune til kommune. Derfor har en øremerking av midler i kommunebudsjettene vært et krav fra FUG. Dette er viktig for å sikre et stabilt tilbud som elevene vet de kan regne med.

Se FUGs prinsippnotat om helse, kosthold og fysisk aktivitet i skolen her.

I 2016 skal det vedtas nasjonale faglige retningslinjer for skolehelse- og helsestasjonstjenesten. FUG følger med på dette arbeidet.

Psykisk helse – nyttige lenker

De siste årene har Ungdataundersøkelsen vist at norsk ungdom er stadig mer hjemmekjær, røyker og drikker mindre og begår mindre kriminalitet enn før. Men samtidig øker de psykiske helseplagene, særlig blant jenter.

Økende press i samfunnet til å prestere godt på skolen og utmerke seg i forhold til klær, kropp og utseende i sosiale sammenhenger, har fått mye av skylden.

Se mer om Ungdataundersøkelsen 2014 her.

Finn lenke til aktuelle hjelpetelefoner og nettsteder som kan gi råd om barn og unges psykiske helse.