Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

FUGs syn på kosthold, helse og fysisk aktivitet

Fire elever spiser sunn mat

FUG ønsker et gratis sunt måltid og frukt til alle i grunnskolen, samt minst 30 minutters fysisk aktivitet hver dag. Forskning viser at dette har positivt effekt både på læring og trivsel i skolen.

I mai 2013 vedtok FUG et prinsippnotat om kosthold, helse og fysisk aktivitet i skolen.

Les også nettsaken etter FUGs vedtak og skolemat og -helse i mars 2013.

FUG hadde møte med helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre om temaet i april 2013, som du kan lese om her.

Les FUGs høringssvar til Folkehelsemeldingen her.

Andre om skolemat

På Helsedirektoratets sider finner du en del råd og informasjon om skolemåltidet og fysisk aktivitet. Siden 2011 har de hatt en kampanje med gode kostholdsråd kalt Små grep – store forskjeller som du kan følge på Facebook.

Høsten 2013 lanserte de en matpakkekampanje som du kan lese mer om her. 

Vi lenker også her til sidene til Skolematens venner.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet fremmer læring og trivsel. FUG ønsker at det skal forskriftsfestes 30 minutter fysisk aktivitet hver dag.

I tillegg til kroppsøvingsfaget er det bestemt at det skal være 76 timer fysisk aktivitet i løpet av mellomtrinnet (§1-1 a i forskrift til opplæringslova). Dette kan foregå på ulike måter. Det viktigste er at alle er aktive.

I kroppsøvingsfaget er det ofte slik at de som er fysisk aktive på fritiden også er mest aktive i timene.
 
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en ressursbank med varierte aktiviteter som er verdt å sjekke. De har også skrevet om fysisk aktivitet i forbindelse med et godt læringsmiljø, som du finner her.

Helse, Ernæring, Inaktivitet og Aktivitet – HEIA

Universitetet i Oslo og Norges Idrettshøgskole har foretatt en undersøkelse blant elever fra 11–13 år. Studien handlet om overvekt sett i sammenheng med ernæring og fysisk aktivitet. Noe av det forskerne peker på, er at glede og mestring er viktig i fysisk aktivitet. Overvektige barn kan ha behov for spesielt målrettede tiltak for å øke gleden ved å drive med fysisk aktivitet.

Det blir også skrevet at resultatene fra prosjektet viser "at det er mulig å gjennomføre skolebaserte tiltak som bidrar til økt fysisk aktivitet, forutsatt at det er kompetente personer som leder aktiviteten." Her handler det også om skolering og kompetanse hos de ansvarlige.

Omtale av prosjektet

Artikkel om prosjektet i tidskriftet Ernæring nr. 2/2013 "Kan skolen være en arena for å fremme sunn vektutvikling blant 11–13-åringer?"

Artikkel fra prosjektet: Hvorfor mer ressurser til fysisk aktivitet på mellomtrinnet?